Den tørre og den våde by - Gentænk Byen: Artikel 21

Den tørre og den våde by - Gentænk Byen: Artikel 21

Cand.arch MDL & Ph.D. Katrina Marstrand Wiberg, adjunkt på Arkitektskolen Aarhus har skrevet artikel 21 i Gentænk Byen, som handler om, at nyere byudvikling er foregået på menneskabte præmisser løsrevet fra landskabets logikker kan ses ved at studere nutidige kort og udviklingsplaner.

Spørgsmålet er, om vi er nødt til at ændre på vores billede af byen for ikke at bygge videre på samme byforståelse, som har været medvirkende til at skabe problemet: at vi mennesker har vandet, og dermed også landskab og natur, under kontrol og derfor kan bygge hvor og hvordan vi har lyst. At byen fungerer løsrevet fra landskabet og naturlige processer.

I artiklen beskrives vores byudvikling og samtidens by med afsæt i en opstilling mellem Den Tørre By og Den Våde By som en indgang til at gentænke måden vi ser byen på. Den Tørre By bruges som billede på byen, som vi kender den og hvor vandet er under kontrol. Den Våde By bruges som billede på byen, når den rammes af skybrud, hvor gader og kældre oversvømmes og vandet umiddelbart er ude af menneskets kontrol.

Til boglanceringen af Gentænk Byen i Aarhus holder Katrina Marstrand Wiberg et omlæg om netop denne artikel.