Livtag med 1960’ernes og 1970’ernes almene boligområder - Gentænk Byen: Artikel 12

Foto: Jannie Rosenberg Bendsen

Livtag med 1960’ernes og 1970’ernes almene boligområder - Gentænk Byen: Artikel 12

Cand.arch & Ph.D. Sidse Martens Gudmand-Høyer har skrevet artikel 12 i Gentænk Byen, som handler om den nuværende transformation af efterkrigstidens almene boligområder: Mange almene boligområder opført i 1960’erne og 1970’erne renoveres og omdannes i disse år på grund af byggetekniske eller boligsociale udfordringer. Ofte er der tale om en gentænkning af den eksisterende arkitektur. Der er derfor risiko for, at vi mister den særlige historie, som boligbebyggelserne repræsenterer. Men målet er det samme dengang som nu – at skabe rammerne om det gode boligliv for beboerne. Næsten alle Danmarks større byer har almene boligbebyggelser. Der bor ca. 990.000 mennesker i de omtrent 589.707 almene boliger (1). Det betyder, at denne bygningsmasse udgør en væsentlig del af vores bymiljøer samtidig med, at den danner hjem for 1/6 af den danske befolkning. Almene boliger er lejeboliger opført med økonomisk støtte fra staten.

Til boglanceringen af Gentænk Byen i Aarhus holder Sidse Martens Gudmand-Høyer et omlæg om netop denne artikel.