Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

NOMINERET TIL BYPLANPRISEN 2020

Fremtidens forstad

Ny bymidte og bæredygtige boligkvarterer

Faaborg-Midtfyn nomineres for udvikling af Odense-forstaden Årslev. Kommunen viser at forstæderne kan udvikles til at blive attraktive bosætningsbyer, der i kraft af deres placering tæt på de store vækstcentre har en vigtig rolle at spille – og de fortjener omhu i planlægningen.


Aktive borgere og et stærkt åbningstræk
En vigtig beslutning for Årslev blev truffet i 2015 da kommunen købte en nedlagt og forfalden fabrik midt i byen. Kommunen undlod at rive den ned og gav i stedet nøglerne til byens borgere. Med kommunens opbakning skabte de blot 4.000 borgere et aktivt og socialt rummeligt hus kaldet Polymeren. Her er crossfit, aktivitetssted for veteraner, teater, koncerter, værksteder og butikker side om side. Årslev har fået en destination. 

Udgangspunkt i byens DNA
Etableringen af Polymeren blev en langt større ”gamechanger” i byens udvikling, end nogen havde turdet tro på. Det momentum, som borgerne skabte, satte spor i de efterfølgende opdrag til projektkonkurrencerne i 18/19 og den strategiske udviklingsplan fra 19. Med planen og de to vinderprojekter i hånden står kommunen foran en stor omkalfatring af 2 lange sammenvoksede småbyer. Planen for en ny samlende bymidte tager på overbevisende vis afsæt i de foreningsdrevne fællesskaber i hallen og de kommunale aktører i skolen, daginstitutionerne, biblioteket og musikskolen. 


Boliger i landskabet
Boligerne, der inviterer til nye fællesskaber og ligger i klynger, respekterer landskabets hovedtræk og de smukke omgivelser kommer på den måde både de nye tilflyttere og de nuværende indbyggere til gode. Til sidst skal det nævnes at der stilles krav om bæredygtighed og DGNB-certificering af alle boligerne og at der er anlagt en supercykelsti, der fører direkte ind til Odense centrum.


Vedholdenhed og tålmodighed
Juryen fremhæver det klare åbningstræk, den aktive involvering af borgerne, kommunens store udviklingskraft og de velkommunikerede strategiske greb. Kommunen har vist vejen ved at  udvikle i strategierne i fællesskab med borgerne og ved at afsætte 150 millioner til investeringer i området. Det er byudvikling i en skala, der kunne være en storby værdig, som nu udspiller sig på en langt mindre scene i provinsen.
 

Tilbage