Byplanprisen 2020: Borgerne og bylivet i centrum 

Byplanpris2020 Collage

Byplanprisen 2020: Borgerne og bylivet i centrum 

De nominerede til Byplanprisen 2020 er Furesø Kommune og Bofællesskabet Mageløse, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Køge Kommune og Køge Kyst. De nominerende er forskellige bud på god byplanlægning. Et fællestræk for de nominerede er et stærkt fokus på samarbejdet med borgerne.
Byplanprisen 2020 uddeles d. 1. oktober kl 11 på Byplanmødet Live fra Sønderjylland.

Byplanprisen lander i 2020 øst for Lillebælt efter at prisen i tre år er gået til Jylland. Geografien er dog ikke et kriterie, for det er selvfølgelig projekterne og deres kvaliteter, der er grundlaget for nomineringen. De tre nominerede er Furesø Kommune og Bofællesskabet Mageløse med overskriften bofællesskaber og bæredygtighed; Faaborg-Midtfyn Kommune for udvikling af et bud på fremtidens forstad og Køge Kommune og Køge Kyst for fornyelse af købstaden. 

Projekterne er vidt forskellige, men har en række fællestræk, der flugter med Byplanprisens kriterier og god byplanlægning. 

- Borgerne og bylivet er i centrum. De tre nominerede viser byer og forstæder, hvor der både er et imponerende ejerskab og liv i gaden. Kommunerne har lagt stor vægt på lokal identitet og samarbejde med borgerne.  I sidste ende handler byplanlægning om mennesker – det ses meget tydeligt i år, siger direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, der sammen med Akademisk Arkitektforening uddeler prisen. 
 
Om de tre nominerede 
Furesø Kommune og Bofællesskabet Mageløse nomineres for arbejdet med bofælleskaber og bæredygtighed, hvor der har været et vellykket samarbejde med aktive beboergrupper. Furesø Kommune har kickstartet 15 nye bofællesskaber i de seneste år. Mageløse, der ligger i Sydlejren i den tidligere flyvestation Værløse, er et af dem.  

Faaborg-Midtfyn Kommune nomineres for udvikling af Odense-forstaden Årslev som et bud på fremtidens forstad. Kommunen viser, at forstæderne kan udvikles til at blive attraktive bosætningsbyer, der i kraft af deres placering tæt på de store vækstcentre har en vigtig rolle at spille – og at de fortjener omhu i planlægningen. 

Køge Kommune og Køge Kyst nomineres for deres transformation af en forurenende havne- og industriby til en by med en attraktiv bymidte, nærhed til havet, centrum for uddannelser og attraktive boligområder. Byen er fuldstændig forvandlet fra 90’ erne, hvor store ildelugtende virksomheder dominerede.  
 
Om Byplanprisen 
Byplanprisen uddeles hvert år for planlægning, der er nytænkende og inspirerende. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening – og vinderen afsløres på årets Byplanmøde d. 2. oktober ved Byplanmødet, der afholdes med Aabenraa, Sønderborg og Flensborg som værtskommuner.  
Byplanprisen uddeles i 2020 for 26. gang. 

Læs mere om Byplanprisen
 
Hvem sidder i juryen? 
Lisbeth Nørskov Poulsen og Mads Rue, udpeget af Akademisk Arkitektforening 
Jes Møller og Marie Stender, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium 
Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere 
 
Hvem har fået prisen de sidste 3 år? 
- 2019 Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening for Aalborg Øst 
- 2018 Esbjerg Kommune for sammenhæng mellem by og havn 
- 2017 Viborg Kommune for Viborg Baneby