Dansk Byplanlaboratorium søger ny direktør

Brænder du for god planlægning, og vil du være med til at sikre Dansk Byplanlaboratorium og planlægningen en stærk, fri og inspirerende platform og stemme i krydsfeltet mellem faglighed og politik? Så er du måske vores nye direktør, der sammen med bestyrelse og sekretariat skal omsætte strategien til aktiviteter, der skaber læring, ny viden og udvikler planlægningen.  

Planlægning er afgørende for samfundsudviklingen, balancen mellem land og by, og for at vi kan nå de ambitiøse mål for klimatilpasning og CO2-reduktion. Dansk Byplanlaboratorium samler mange fagområder og fagligheder; omdrejningspunktet er den klassiske planlægning, men det er vores ambition at række ud til nye fora og samarbejdspartnere. Disse pejlemærker er vigtige for vores nye direktør.

Direktøren skal lede og inspirere et lille og stærkt sekretariat, der gennemfører projekter, udbyder kompetencegivende kurser, konferencer og faglige netværk og prøver at sætte en ny retning for planlægningen i Danmark.

Vi forventer, at vores nye direktør:

  • har dokumenteret ledelseserfaring og en klar og åben ledelsesstil, der kan styrke og udvikle Byplanlaboratoriet, medarbejderne og vores tilbud med afsæt i strategien
  • har solid erfaring fra Byplanlaboratoriets faglige arbejdsområde og et stærkt netværk blandt planlæggere, politikere og interesseorganisationer, der har fokus på planlægning
  • er en projektmager, der er god til at udvikle og styre et projekt
  • har evner og interesse i at tage den overordnede styring af økonomien i organisationen
  • har indsigt i og forståelse for de politiske beslutningsprocesser og har stærke kommunikative evner

Du får:

  • gode udviklingsmuligheder, kontor midt i København og hele Danmark som din arbejdsplads
  • et aktivt medspil og sparring fra en professionel, dynamisk og engageret bestyrelse, som du skal betjene
  • et lille aktivt og engageret sekretariat, hvor der ikke er langt fra tanke til handling
  • et uhøjtidelige miljø og et godt samarbejdsklima
  • et endnu større netværk blandt fagfolk og politikere


Fakta
Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i 1921. Fonden har et bredt udpeget repræsentantskab og en bestyrelse, som direktøren har ansvaret for at betjene. Sekretariatet har pt. 13 medarbejdere. Byplanlaboratoriet finansieres gennem indtægtsdækket virksomhed, tilskud fra staten, regioner, kommuner og private virksomheder og har til huse centralt i København.

En detaljeret jobbeskrivelse findes på www.byplanlab.dk

Ansøgning og CV sendes til Dansk Byplanlaboratorium på email: job@byplanlab.dk senest 3. januar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2 og uge 4. Stillingen forventes besat 1. marts 2023 eller hurtigst muligt.

Dansk Byplanlaboratorium
Kontaktperson
Yderligere spørgsmål kan rettes til formand for bestyrelsen Lisbet Wolters (20339468), vicedirektør Michael Nørgaard (40974444) eller afgående direktør Ellen Højgaard (26157281)
Ansøgningsfrist
Lyngby-Taarbæk Kommune
Ansøgningsfrist:
Helsingør kommune
Ansøgningsfrist:
Egedal kommune
Ansøgningsfrist:
Roskilde kommune
Ansøgningsfrist:
Dansk Byplanlaboratorium
Ansøgningsfrist:
Mølbak
Ansøgningsfrist:
Det Kongelige Akademi
Ansøgningsfrist:
Arkitektskolen i Aarhus
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Kunne du tænke dig at stå i spidsen for planlægning for en bæredygtig og balanceret udvikling af vores byer og lokalsamfund?
Ansøgningsfrist: