Byplan Nyt 4

Fuld pdf 

Artikler

Leder- Vilde problemer, visioner, viden og vedholdenhed
Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium 

Nyt fra netværket

Veje til bæredygtig mobilitet 
Lasse Repsholt, formand, Kollektiv Trafik Forum 

Planlægningen kan bruges mere aktivt til at nå klimamålene
Rasmus Blindum, projektleder, Plan22+

Ny strategi for bygnigngsfredningen 
Jens Toftegaard, forman for Det Særlige Bygningssyn ¨

På sporet af landsbyrum 
af Lektor Ditte Bendix Lanng og adjunkt Tina Vestermann Olsen 
fra Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi 

Blågrønne bydrømme 
Af Søren Smidt-Jensen, PhD, associeret partner, Smith Innovation og
ekstern lektor, RUC. 

Lad Byplanlaboratoriet skræddersy et kursus til din organisation
Af projektleder Morten de Fine Olivarius, Dansk Byplanlaboratorium

Fingerbyens grønne handske - Status for de grønne områder
Af Henrik Vejre, Agronom, ph.d og professor i landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet

Forskellighed er en regional styrke 
Af Julie Reinau, arkitekt med MA i Strategisk Byplanlægning beskæftiget med strategisk bygherrerådgivning indenfor byudvikling og byggeri

Fingerplanen skal styrkes, hvis den regionale udvikling skal lykkes
Af direktør David Meinke, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

Blandet bolig, erhverv og støj: Kvarterløft eller kvalitetssænkning?
Af chefkonsulent Morten Løber, Dansk Industri

Fingerplanen: Kampen om arealerne kræver blik for helheden
Af direktør Winni Grosbøll, Friluftsrådet

Fingerplan 2.0 –– en åben konkurrence om ”Fremtidens fantastiske fingerplan”
Af Rune Christiansen, MAA, medlem af Arkitektforeningens arbejdsgruppe

Vinderen af Byplanprisen kan lære os at se overfladevand som en ressource
Af Sigurd Sejer Skov, cand.soc i Plan, By & Proces og Socialvidenskab, RUC