Presse

Presse

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende institution, der arbejder med at skabe debat om aktuelle planlægningsspørgsmål og formidle ny viden indenfor området.

Læs mere om Dansk Byplanlaboratorium.

For spørgsmål til Dansk Byplanlaboratorium kontakt venligst:

Direktør Ellen Højgaard Jensen
Tlf. 26 15 72 81
ehj@byplanlab.dk

Bestyrelsesformand Jes Møller, Projektchef, KøgeKyst
Tlf. 24 94 39 00
jm@koegekyst.dk

Læs Dansk Byplanlaboratoriums pressemeddelelser

EHJ i Rådhusstræde

Byplanlaboratoriet deltager i deb

Byplanlaboratoriet afgiver høringssvar og udtalelser om relevante lovforslag o. li.