Høringssvar

Høringssvar

Høringssvar til forslag til Fingerplan 2019, 21 marts. 2019

Høringssvar til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszoner, 18. marts 2019

Høringssvar til forslag til landsplanredegørelse 2018. 11. september 2018

Høringssvar til forslag om ændring af planloven. 13. august 2018

Høringssvar til forslag om ændring af planloven. 18. oktober 2017

Høringssvar til foreslået ændring af reglerne om skovbyggelinjen. 2. oktober 2017

Høringssvar til Fingerplansrevision spor 1, 2017, 26. maj 2017

Høringssvar til lovforslag om modernisering af planloven. 17. oktober 2016

Replik til forslaget: Vækst i hele Danmark? 8. december 2015

Høringssvar: Ny regional vækst- og udviklingsstrategi, 22. oktober 2013

Høringssvar: Forslag til landsplanredegørelse 2013

Høringssvar: Forslag til Fingerplan 2013

Høringssvar: Ændringer af planloven. 13. december 2012 Dansk Byplanlaboratoriums ideer til den kommende landsplanredegørelse. 28. maj 2012

Høringssvar: Planloven 2012 30. januar 2012

Høringssvar: Fingerplanen 2012, 6. juni 2011

Høringssvar: Ændringer af planloven, 5. november 2010

Høringssvar: Landsplanredegørelse, 17. september 2009

Høringssvar: DB advarer mod en svækkelse af dansk planlægning, 15. januar 2009

Høringssvar: Fingerplan 2007

Høringssvar: Et godt udspil til de nye kommuner, 21. april 2006

Høringssvar: Bypolitik, 16. februar 2007

Høringssvar: Regeringens forslag til kommunalreform, 19. maj 2004

Høringssvar: Bemærkning til strukturkommissionen, 9. april 2004

Høringssvar: Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling, 1. maj 2002

Høringssvar: Regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling, 14. maj 2001

Høringssvar: Udkast til Lov om ændring af lov om planlægning, 24. januar 2002

Høringssvar: Ændring af bygningsfredningslov, 26. marts 2001

Høringssvar: Erhvervs- og Bypolitisk Udvalgs delbetænkning fra april 2000, 18. juli 2000

Høringssvar: Opgavekommissionens betænkning nr. 1366, 15. februar 1999

Bestyrelse og sekretariat samlet i Hjørring. Foto Andreas Hvidt

Byplanlaboratoriets bestyrelse består af 10 medlemmer og en fast gæst.

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond stiftet i 1921.
Sekretariatet består af ca.12 medarbejdere, som holder Byplanlaboratoriet kørende.