Aarhus ejendomme søger projektleder til gennemførelse af byggeprojekter

Kan du lede byggeprojekter, varetage intern bygherrerådgivning og drive projekter til gavn for borgere og medarbejdere i Aarhus Kommune? Så søg stillingen som Projektleder hos Bygherreområdet i Aarhus Ejendomme, Aarhus Kommune

Vi søger en kollega med stærke kompetencer og erfaring inden for projektledelse og byggeriets faser. Du er teknisk velfunderet og har kendskab og ikke mindst lyst, til at arbejde med den samlede byggeproces for nybyggerier og større renoveringer. Du tænker i helheder samtidig med at du har fokus på enkeltdele herunder også teknik og naturligvis den efterfølgende drift. Du har en stor ansvarsfølelse for dine opgaver og kan arbejde selvstændigt og målrettet og holde fremdrift i mere end et projekt ad gangen. 

Vi forestiller os at du er bygningskonstruktør, bygningsingeniør, projektarkitekt eller anden relevant erhvervserfaring fra bygherre, rådgiver eller entreprenør med min. 5 års projekt- og projektstyringserfaring. Du har erfaring med byggestyring, kontrahering og kontraktstyring. Du tænker fremadrettet og er god til at samarbejde med mange forskellige aktører hhv. rådgivere, entreprenører, håndværkere, myndigheder etc.  

Aarhus kommune
Kontaktperson
afdelingsleder Kasper Andersen på tlf. 4187 3999
Ansøgningsfrist
Odsherred kommune
Ansøgningsfrist:
Hillerød Kommune
Vil du skabe kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen gennem lokalplanlægning og miljøvurdering af planer og projekter?
Ansøgningsfrist:
European Energy
Vil du være med til at udvikle nye sol- og vindparker i Danmark?
Ansøgningsfrist: