Hillerød

Sig 'Hej' til Hillerød

”Hej Hillerød, Jeg er ung og bor i København, hvorfor skal jeg flytte til Hillerød?"
Lyder et udfordrende spørgsmål til Hillerød Kommunes internetplatform www.hejhillerød.dk

Maj 2011

Strategiens opbygning
Med sine 57 sider er Hillerød Kommunes Udviklings- og planstrategi klart den længste af de nye planstrategier. Den indeholder Byrådets overordnede pejlemærker for kommunens udvikling. Strategien er struktureret i seks bredt opslåede temaer: Kommunal service og livskvalitet, Regional hovedstad, Infrastruktur og bosætning, Uddannelse og job, Natur, kultur og oplevelser og Kommunen som arbejdsplads. Herudover inkluderer strategien en Agenda 21-strategi og en miljøvurdering af udviklings- og planstrategiens effekt på miljøet. Hvert af de seks temaer er konkretiseret i en til fire overordnede målsætninger, som er fulgt op af en række overordnede ”Det gør vi ved at”-afsnit.

Om processen
Med sine meget brede emner, der omfatter hele kommunens virkeområde, er Hillerøds Udviklings- og planstrategi et eksempel på det som i teorien kaldes en Helhedsorienteret strategi. Ansvaret for udarbejdelsen af planstrategien har ligget hos udviklingskonsulent Tinne Sørensen fra kommunens Udviklingsafdeling og udarbejdelsesprocessen har omfattet en borger- og politikerworkshop, som leverede input til et kritisk panel bestående af de politiske udvalgsformænd og afdelingscheferne for de forskellige fagområder i kommunen. Desuden lancerede kommunen som nævnt hjemmesiden hejhillerod.dk, hvor borgere på elektroniske post it-notes havde mulighed for at dele deres ideer til og syn på kommunens udvikling.

Som sådan virker strategien grundigt forankret i kommunen – fx er den målrettet til både ekstern brug for overfor kommunens borgere og i den regionale sammenhæng, som Hillerød Kommune er en del af. Men bærer med førnævnte tema Kommunen som arbejdsplads præg af, også at skulle bruges internt i den kommunale organisation med HR/personalepolitisk sigte.

Omsætning af planstrategi til kommuneplan: Hvad siger projektleder?
Men en bred helhedsorienteret strategi kan være svær at omsætte til den fremtidige kommuneplan, som kommunen vil revidere i sin helhed. Hvilke tanker gør projektlederen på kommuneplanen sig om at omsætte Udviklings- og planstrategien til kommuneplan?

- Vi planlæggere har siddet med i strategiprocessen fra start, siger planlægger Ragnhild Nielsen, og fortsætter: Der er stort politisk og administrativt fokus på det store byudviklingsprojekt omkring det nye regionshospital og ny S-togsstation syd for Hillerød by. Byudviklingsprojektet har derfor ’leveret input’ til mange af de seks temaer, måske særligt de tre temaer om Regional hovedstad, Infrastruktur og bosætning og Natur, kultur og oplevelser. På mange måder skal den nye bydel blive en fysisk konkretisering af de tre temaer og det er et eksempel på, hvordan vi vil oversætte den meget brede Udviklings- og planstrategi til en ”smal”, fysisk kommuneplan, der vil have et rent fokus på den fysiske arealanvendelse i kommunen.

Læs Hillerød Kommunes Udviklings- og Planstrategi her

Når man skal arbejde med at udvikle strategier i organisationer, er der i udgangspunktet to grundlæggende forskellige tilgange: den analytiske tilgang og den lærende tilgang.
For at øge bevidstheden om, hvornår planstrategierne benytter sig af den ene eller den anden tilgang og hvad tilgangen indebærer, har vi her indplaceret Hillerød Kommunes planstrategi i nedenstående model. Modellen vurderer hvordan planstrategien placerer sig i forhold til fem udvalgte kendetegn.
Læs mere om de to tilgange og deres kendetegn.

planstrategiskema_hillerod.png

Mere uddybende om de to strategiforståelsers kobling til ovenstående skema (udvalgte kendetegn): se her.