Aalborg

Aalborg har ambitioner

Aalborg Kommunes ambition har været at planstrategi 2011 skal have en stærk politisk forankring: et kortfattet dokument, der slog stærke, politiske overskrifter an.

2011

Aalborg Kommunes ambition har været at planstrategi 2011 skal have en stærk politisk forankring: et kortfattet dokument, der slog stærke, politiske overskrifter an.

Ambition: En stærk politisk forankret planstrategi
Vi skal lave en stærk og hurtig planstrategi, som byrådet kan begynde at administrere efter inden valgperioden udløber. Sådan lød opgaven, da kommunens nye stadsarkitekt i forsommeren 2010 igangsatte arbejdet. Da Aalborg Kommunes sidste planstrategi var mere teknisk og indadvendt målrettet på kommunens egne forvaltninger, var formålet med den nye planstrategi helt anderledes end tidligere.

Planstrategiens opbygning
Et år efter lå resultatet klar: En planstrategi, der fokuserer på fire overordnede ambitioner (kaldet ’indsatsområder’). Først og fremmest er der indsatsområdet Vækstaksen, der er et geografisk område, som strækker sig fra Aalborg havn i øst til lufthavnen i vest. Her ligger over halvdelen afarbejdspladserne i kommunen i forvejen og kommunen vil bygge videre på dette med et samspil mellem offentlige og private investeringer. Strategiens visuelle side konkretiserer meget bevidst Vækstaksen med et stærkt visuelt logo, der forestiller Vækstaksen og Limfjorden, der slynger sig på kryds og tværs af hinanden (logoet findes på mange af strategiens sider, inkl. forsiden).

De to efterfølgende indsatsområder om Nødvendige forbindelser og Den attraktive storby støtter op om Vækstaksen: Nødvendige forbindelser ved at argumentere for nødvendig infrastruktur på internationalt, nationalt og lokalt plan – herunder tanker om etablering af en letbane gennem vækstaksen. Og Den attraktive storby ved at argumentere for at en by med høj tæthed og varieret kultur- og byliv, der giver byen identitet, som kan appellere til virksomheder, der vil slå sig ned i Aalborg.

Dermed koncentrerer de tre første indsatsområder sig om hovedstaden Aalborg på et overordnet, fysisk plan, som den fysiske planlægning kan gøre en indsats overfor. Men det fjerde temaområde Et godt sted at bo – hele livet adskiller sig ved, at involvere store dele af den kommunale administrations virkeområder og geografi. Arbejdet hermed har da også involveret de andre kommunale forvaltninger igennem workshops.

Alle fire indsatsområder afsluttes med en faktaboks, der hedder ’Vi vil særligt arbejde med’, som i punktform opregner en række overordnede ambitioner, snarere end konkrete målsætninger og handlinger.

Om processen: Hvad siger projektleder
Er ambitionen om, at planstrategien skulle være et dokument med stærk politisk forankring så realiseret? Det er i hvert fald lykkedes at cementere Vækstaksen som et brand, som mange taler om, siger projektkoordinator Jesper Schultz, og fortsætter: for at forankre planstrategien har vi skelet til andre centrale, politiske dokumenter, som fx kommunens erhvervsplan, der ligesom planstrategien har et kapitel, der handler den attraktive storby. Og da erhvervsplanen blev præsenteret på et offentligt møde ude i lufthavnen, var det med et oplæg om Vækstaksen. Om resultatet tilføjer han desuden: For os har det været helt nyt at arbejde på den her måde med at lancere et stærkt brand, og det betyder også, at vores planstrategi i mindre grad kan bruges som et administrativt og regulerende grundlag: Planstrategien udstikker de overordnede ambitioner ikke handlinger og målsætninger, disse må konkretiseres i det efterfølgende arbejde.

Læs Aalborg Kommunes planstrategi her: www.aalborgkommune.dk/Planstrategi

Når man skal arbejde med at udvikle strategier i organisationer, er der i udgangspunktet to grundlæggende forskellige tilgange: den analytiske tilgang og den lærende tilgang.

For at øge bevidstheden om, hvornår planstrategierne benytter sig af den ene eller den anden tilgang og hvad tilgangen indebærer, har vi her indplaceret Aalborg Kommunes planstrategi i nedenstående model. Modellen vurderer hvordan planstrategien placerer sig i forhold til fem udvalgte kendetegn.
Læs mere om de to tilgange og deres kendetegn.

planstrategiskema_aalborg.png

Mere uddybende om de to strategiforståelsers kobling til ovenstående skema (udvalgte kendetegn): se her.