København

København kom først!

Landets hurtigste planstrategi blev vedtaget den 16. juni 2010 – og blev fulgt op af en Politiken-kronik den 17. juni.

Landets hurtigste planstrategi blev vedtaget den 16. juni 2010 – og blev fulgt op af en Politiken-kronik den 17. juni.
"Grøn vækst og livskvalitet" hedder den, Københavns Kommunes forslag til planstrategien for Kommuneplan 2011. Den er rigt illustreret med billeder og grafer, og med sine korte sætninger og lette layout ligner den i sin form egentlig mere et livsstilsmagasin, end et politisk dokument.

Titlen indikerer, at kommunens vision er at blive en international metropol for grøn vækst og høje levevilkår. Men fire udfordringer skal overvindes først: Københavns voksende befolkningstal, den stigende trafik, den truede sammenhængskraft, samt at byens konkurrenceevne ikke er på niveau med de internationale storbyer, som København normalt sammenligner sig med.

Planstrategien fokuserer på seks indsatsområder: investeringer i kommunale kerneydelser som daginstitutioner, grøn vækst uden yderligere miljøbelastning, fokuseret byudvikling af fem store byområder, forbedring af beskæftigelsen, sikkerhed og tryghed og sikring af internationalt samarbejde på tværs af offentlige og private skel. For hvert af indsatsområderne er beskrevet en række initiativer, som følges op med økonomiske indsatser.

Om processen med at udarbejde planstrategien udtaler projektleder Jakob Hjortskov Jensen, at ”kommuneplanarbejdet fik allerede med vedtagelsen af kommuneplan 2009 i december 2009 stor politisk bevågenhed. Her var der et udbredt ønske om, at komme hurtigt i gang”. Han fortsætter ”vi gjorde det, at vi lagde os tæt op ad de vindende partiers dagsorden, og fik dermed politisk commitment fra dem, hvilket bl.a. er resulteret i en fælles Politiken-kronik den 17. juni 2010, der var underskrevet af samtlige borgmestre.”

Niels Østergård, formand for Formidlingsforum Kommuneplan 13, roser kommunens planstrategi, der udtryk for et godt stykke politisk håndværk: ”Anbefalingen fra Plan09 var, at det er vigtigt at komme tidligt i gang med såvel planstrategi og kommuneplan, så politikerne kan nå at handle efter en kommuneplan, de selv har vedtaget. Det giver politisk ejerskab.”

Læs Københavns Kommunes planstrategi

Læs om Formidlingsforum K13s fem anbefalinger

To vidt forskellige strategiforståelser ligger til grund for strategiarbejde i organisationer – den analytiske tilgang og den lærende tilgang.
For at øge bevidstheden om, hvornår planstrategierne benytter sig af den ene eller den anden tilgang og hvad tilgangen indebærer, har vi her indplaceret Odense Kommunes planstrategi i nedenstående model. Modellen vurderer hvordan planstrategien placerer sig i forhold til fem udvalgte kendetegn.
Læs mere om de to tilgange og deres kendetegn.

planstrategiskema_kobenhavn.png

Mere uddybende om de to strategiforståelsers kobling til ovenstående skema (udvalgte kendetegn): se her.