Planlægger- uddannelser og kompetencer

Håndtegnet skitse af sammenhæng mellem opgaver, kompetencer og uddannelser

Planlægger- uddannelser og kompetencer

Dansk Byplanlaboratorium er i gang med en undersøgelse af planlæggeruddannelser og plankompetencer i kommunerne. Undersøgelsen skal give et overblik over, hvordan dagens planlæggeruddannelser matcher kommunernes planlægnings- opgaver, og om kommunerne kan få den arbejdskraft de har brug for. Derudover skal undersøgelsen belyse, hvorvidt kommunerne kan tilbyde job, som er attraktive i forhold til de kompetencer nyuddannede planlæggere har, eller der er uudnyttede ressourcer hos de nyuddannede.

Det er med andre ord undersøgelsens formål, at afdække huller, mangler og overlap i det samlede udbud af uddannelser set i relation til de kommunale planlægningsopgaver.

Byplanfamilien skifter ansigt af Vibeke Meyling, artikel i Byplan 4, 2011

Kontakt projektleder direktør Ellen Højgaard Jensen for yderligere oplysninger.