Byplanmøde 2012

Byplanmøde 2012

VÆKST OG VELFÆRD
Det 62. danske Byplanmøde
4.-5. oktober 2012 i Svendborg

Hvordan kan vi sikre vækst og velfærd i en krisetid? Det er et af de helt centrale spørgsmål i samfunds- og plandebatten. Men der er langtfra enighed om, hvilken slags vækst vi taler om, og hvad det gode liv er. Hvilke værdier er egentlig på spil og hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer og egne med henholdsvis udvikling og afvikling?

Se programmet

Oplæg fra Byplanmødet 2012 bliver lagt op her, så hurtigt så muligt

Hovedforedrag:

Hvorfor Cittaslow i Svendborg?
af borgmester Curt Sørensen, Svendborg Kommune

Velfærd som vækstskaber
af Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet

Fra Boomtown til Brovst
af Lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus

Hvorfor flytte til Fyn?
af Livsstilsanalytiker Jørn Duus Hansen

Delmøder

Delmøde A:Regionalt lederskab?
Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
Direktør Mads Graves Larsen, Udvikling Fyn A/S

Delmøde B: At komme på landkortet – og blive der
Projektleder Lene Krogh, Horsens Kommune
PR-direktør Anders K. Sørensen, LEAD Agency

Delmøde C: Provinsbyerne – landdistrikternes sikre holdepunkt?
Seniorprojektleder Søren Smidt Jensen, Dansk Arkitektur Center
Direktør Torsten Bo Jørgensen, byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling

Delmøde D: Et godt liv i yderområderne
Borgmester Bjarne Nielsen (V), Langeland Kommune
Borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), Guldborgsund Kommune

Delmøde E: Fra jord til bord
Afrepportering af delmøde - Kogebog til værdibaseret planlægning

Delmøde F: Fremtidens by- og boligfællesskaber
Strategisk Direktør Claus Skytte, We Love People
Professor Claus Bech Danielsen, SBI, Aalborg Universitet

Delmøde G: Boliglån i yderområder – marked eller planlægning?
Thorkild Ærø, Dansk Byplanlaboratorium
Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit
Plan- og Udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune

Delmøde H: Sommer hele året?
Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBI, Aalborg Universitet
Teamleder, arkitekt Pernille Møller Nielsen, Guldborgsund Kommune
Niels Østergård, Roneklint, Jungshoved

Delmøde J: Planlægningens dogmer
Direktør Anne Skovbro, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Delmøde J2: Morgendagens landskaber
Professor, centerleder Anne Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskningr

Delmøde J3: En ny planlov?
udviklingskonsulent Anne Justesen, planlægger Julia Weisser og planlægger Gitte Frank Andresen, FAB

Se billeder fra Byplanmødet 2012

Sted
4.-5. oktober 2012 i Svendborg
Kursusdato