EnglishKontakt

Soft power på nordjysk

Inspiration og debat om regionalt lederskab i Nord

Vi opnår ikke noget, hvis ikke vi står sammen, lyder det ofte, når nordjyske politikere drøfter udvikling. Nordjylland er som region stor på areal og på kontraster, men lille i befolkningstal. På denne session får du fortællingen om tværgående samarbejder, der demonstrerer regionalt lederskab – et lederskab uden lovgivningsmæssigt mandat i klassisk forstand, men som baserer sig på ”soft power”.

OVERTEGNET

Et eksempel er trafikpolitikken, hvor der er flere inspirerende eksempler på, at kommuner og region samler sig til fælles fodslaw. Fx er der opnået enighed om en linjeføringen af den fremtidige tredje Limfjordsforbindelse, ligesom man går forrest med en overtagelse af den regionale togtrafik.

Et andet eksempel er etableringen af Business Region North Denmark, hvor de 11 kommuner og regionen er gået sammen om en politisk og handlingsorienteret platform for i fællesskab at sætte dagsordenen for vækst og udvikling i hele landsdelen.

Lokalt erkender man, at der har været politiske knaster, men hvordan er de overkommet? Hvorfor lykkes det i Nordjylland? Er det noget særligt nordjysk eller det en udvikling man også ser i andre lande? Er det fordi Region Nordjylland måske er den danske region med det klareste center? Eller er det fordi der er godt geografisk overlap mellem regionen og Business Region North Denmark?

Oplæg ved:

  • Specialkonsulent Tommy T. Madsen, Region Nordjylland
  • Sekretariatsleder Henrik Hartmann Jensen, Business Region North Denmark
  • Lektor Carsten Jahn Hansen, Aalborg Universitet, Institut for Planlægning

Inspirations- og debatsession arrangeret i partnerskab med Aalborg Universitet, Business Region North Denmark (BRN) og Region Nordjylland.

 

Cases og metoder fra Hjørring til Thüringen

Debat om balancen mellem at støtte og styre

Politisk lederskab på tværs af kommunegrænser

Debat om politisk lederskab, byudvikling og bykvalitet

Debat om udfordringer, muligheder og faldgruber når kommuner går aktivt ind i realisering af byudvikling

Forskellige roller – fælles læring

Forumteatersession, hvor du får inspiration og redskaber til at tackle hverdagskonflikter og dilemmaer

Debat om det afgørende samarbejde for den gode by

Hvad har FNs verdensmål og dansk kommuneplanlægning med hinanden at gøre?

Inspiration og debat om regionalt lederskab i Nord

Vi ser filmen og diskuterer politisk lederskab, forandring og fremtidens byer med filmens instruktør Andreas M Dalsgaard

Kommunerne og fremtidens boligpolitik