Byplanlaboratoriets årsberetning 2013

Byplanlaboratoriets årsberetning 2013

Bestyrelsens beretning for 2013 ved formand Maj Green

Indsatsområder
Vi arbejder med årlige indsatsområder. I de sidste tre år har de heddet:

2012: ’Velfærdsstatens nye geografi”
2013: ’Smart planlægning’.
2014: ’Innovativ planlægning’.

Projekter 2013
I 2013 har der været arbejdet med 5 større projekter. Det er:

1) Ældre og Udkant
Byplanlaboratoriet har sammen med SBI fået en bevilling fra byfornyelsens forsøgsmidler til at undersøge mulighederne for innovative løsninger i de mindre bysamfund. Projektet samtænker mobilitet og service for ældre i yderområderne. Projektet ligger indenfor indsatsområdet: Velfærdsstatens nye geografi.

2) Modellandsbyen Skrumpelev
Udgangspunktet for dette projekt er, at nogle landsbyer må ’skrumpe’, for at andre kan overleve. Projektet er i høj grad en akademisk øvelse og rapporten er først og fremmest ment som et debatindlæg, men indeholder en række relevante overvejelser til staten, kommunerne og landsbyer, når ’Vejkantsdanmarks’ udfordringer skal tackles. Projektet er gennemført i samarbejde med 7 kommuner. Projektet ligger indenfor indsatsområdet: Velfærdsstatens nye geografi.

Modellandsbyen Skrumpelev har fået sjældent meget opmærksomhed i pressen. Det billede, som særligt blev tegnet i medierne var, at projektet handlede om, at afvikle landsbyer. Dette var også en del af projektet, men der var faktisk 4 forskellige forslag/scenarier.

3) Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner
Baggrunden for projektet er yderkommunernes udfordringer: fortsat fraflytning, aldrende befolkning, vigende skattegrundlag og behov for kommunale besparelser, som nødvendiggør prioritering og tilpasning af service til borgerne. Projektet ligger indenfor indsatsområdet: Velfærdsstatens nye geografi.

Projektet er et samarbejde mellem SBI, Aalborg Universitet og Dansk Byplanlaboratorium. Projektet er finansieret af By-, Bolig og Landdistriktsministeriets pulje for forsknings- og informationsprojekter.

Projektet er bl.a. beskrevet i et temanummer af Byplan Nyt. Desuden er mere uddybende rapport ved at blive udfærdiget.

4) Innovativ plankultur i kommunerne
Projekt innovativ plankultur i kommunerne handlede om at udvikle kulturen i de kommunale planafdelinger. Frederikshavn, Randers, Roskilde, Skanderborg, Skive, Svendborg og de seks kommuner i Trekantsområdet har arbejdet med at forandre deres plankultur. Projektets initiativgruppe bestod af: Bascon, Dansk Byplanlaboratorium, Skov og Landskab KU og Kommunernes Landsforening. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Realdania. Der er udarbejdet en rapport, som kan findes på hjemmesiden.

5) Vand i byer
Vand i byer er et partnerskab med mere end 75 deltagere. Der er fokus på nye løsninger med erhvervsudvikling og eksport. En af ambitionerne er at udvikle løsninger, så fremtidens store nedbørsmængder kan anvendes som en ressource frem for at udgøre et problem.

(Publiceret materiale fra DBs projekter kan findes på hjemmesiden: http://www.byplanlab.dk/projekter/ )

Byplan Nyt og Byplan 2013
Der er udkommet fem numre af Byplan Nyt med varierede temaer:

1. Fra Globalt til Lokalt
2. Kyst og klima + en god omvej
3. Nye planemner/innovative planer
4. Smart planlægning
5. Tilpasning til service i yderområder

Der er udkommet 4 numre af Byplan. 3 med blandet stof og 1 temanummer om landsplanlægning.

Kurser og seminarer 2013
Kurser og seminarer er en væsentlig del af Byplanlaboratoriets virksomhed. Nogle kurser er nye andre er gentagelser. Nogle lægger sig op ad indsatsområderne.

I 2013 har der været følgende gentagelser:

• Grænseløs byforskning (konference)
• Jura og plan i praksis
• Åben Land konference
• Omdannelse af almene boligområder
• Byrumskursus
• Bevaringsværdige hovedtræk
• Lokalplankursus
• VVM
• Detailhandelsseminar

I 2013 har vi udviklet følgende nye kurser:

• Fremtidens landsbyer – udvikling og afvikling (2)
• Klimatilpasning i praksis
• Klimatilpasning - studietur
• Fællesskab og vækst i byfornyelsen
• Basisviden om planloven

Derudover har vi haft 3 gratis tilbud, nemlig:

• Debatmøde om landsplanredegørelsen
• Boglancering. Den grænseløse by
• Livet før Byen – fyraftensmøde i Køge

Evaluering af kurser
DB uddeler evalueringsskemaer og foretager efterfølgende beregninger på samtlige kurser. Kurserne vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. I 2013 lå gennemsnittet på 4,05. 18% gav 5, 53% gav 4, 28% gav 3 1% gav 2 og heldigvis var der ingen, der gav karakteren 1.

Byplanmøde 2013
Byplanmødet blev afholdt på Frederiksberg.

På byplanmødet arbejde vi med hvad smart planlægning egentlig er, og hvordan det kan bruges i Danmark. Det var et godt møde, hvor vi kiggede både på teknologien, men også bredere på de smarte planprocesser.

Vi afprøvede selv den smarte teknologi på mødet ved at lade deltagerne stemme ind via deres mobiler undervejs. Det gav mulighed for lidt nye input til arrangementet.

Byplanprisen
Prisen gik til Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune for deres samarbejde om nye kvaliteter på Den Grønne Sti og Nørrebroruten. Læs mere på http://www.byplanlab.dk/byplanprisen/2013

De øvrige nominerede:

• Aabenraa Kommune og boligforeningen Salus - Høje Kolstrup.
• Helsingør Kommune - Kulturhavn Kronborg.

Læs mere på http://www.byplanlab.dk/byplanprisen/2013/nominerede

Indsatsområde: Innovativ planlægning
Hvordan kan vi arbejde med innovation inden for de rammer, vi har, og hvor kan det være godt at sparke lidt til rammen? Det er noget, som vi skal arbejde videre med.

Når man arbejder med innovation som et indsatsområde, skal man huske også at rette blikket indad. Derfor har selve byplanlaboratoriet taget det på sig, at arbejde i innovative arbejdsgange. Frem til DBs 100 års fødselsdag skal vi grundigt overveje, hvilken rolle vi skal spille nu og fremover.

Sekretariat og bestyrelse
Sekretariatet 2013: En stor tak til sekretariatet som har bestået af Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Eva Josephsen, Henrik Witthøft, Ny Weisser, Mathis Gallego, Susanne Saxholt, Vibeke Meyling, Andreas Hvidt, Charlotte Sjælland, Emil Egerod Hubbard, Anne Bolbro og Andreas Klarlund.

Bestyrelsen 2013: Tak til bestyrelsen. Bestyrelsen er en blanding af forskellige fagligheder og kompetencer. Det er bestyrelsens styrke.

Vi bestod i 2013 af: Maj Green (Gladsaxe kommune), Peter Vergo (Vordingborg Kommune), Marie Louise Madsen (KL), Jes Møller (Køge Kyst), Lene Krogh (Horsens Kommune), Filip Zibrandtsen (Realdania By), Anne Skovbro (Københavns kommune), Thorkild Ærø (SBI), Svend Koefoed-Hansen (Naturstyrelsen), Mai-Britt Jensen (Faaborg Midtfyn Kommune), Lars Vildbrad (Region Midtjylland), Christian Lützen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter).

Farvel til en veteran
Henrik Witthøft, der har været manden bag adskillige byplanmøder, har valgt at går på pension denne sommer. Henrik har æren for at omverdenen kender til vores Danske Byplanlaboratoriums flagskib – Byplanmødet. Han har formet Byplanmødet til det, som det er i dag og altid leveret meget gennemarbejdede byplanmøder. Det er store fodspor, DB fremover skal udfylde.