Miljøvurderingskursus 2013

Miljøvurderingskursus 2013

Miljøvurderingskursus2013FotoB.jpg

Aalborg
Screening er en af de helt afgørende faser i miljøvurderingsprocessen, og der er derfor udviklet en lang række af vejledninger og værktøjer til screening. Men undersøgelser viser, at kvaliteten af screeningsarbejdet varierer markant både i Danmark og i resten af Europa.
Dette kursus lægger op til diskussion af en række spørgsmål med direkte relevans for praksis: Hvad er god screeningspraksis? Hvilke værktøjer er særligt anvendelige? Hvordan sikres kvalitet i en organisation?

Kurset er arrangeret i samarbejde med Det Danske Center for Miljøvurdering,
Aalborg Universitet. Målgruppen er praktikere, der arbejder med VVM eller miljøvurdering af planer og programmer.

Se programmet

Tilmelding via DCEA

Sted
Aalborg
Tilmeldingsfrist
28. juni 2013