Byplanhistorisk Seminar 2016

Byplanhistorisk Seminar 2016

ByPlHistSeminar2016.png

Har forstaden erobret byen?
I de senere år har byplandebatten i høj grad handlet om, hvordan forstæderne til vore større byer kan blive mere bymæssige. Den bagved liggende ide er, at byen har nogle kvaliteter, som forstaden mangler. Byplanhistorisk Udvalg vil med det byplanhistoriske seminar vende perspektivet 180 grader og afprøve en hypotese om, at det snarere er forstadens kvaliteter, som igennem de seneste tre, fire årtier har vundet indpas i – ja måske ligefrem erobret store dele af byen!

Se program

Poul Sverrild forsvare sin PhD d. 7 oktober.

Sted
København
Tilmeldingsfrist
10. oktober 2016