Dansk Byplanlaboratoriums undersøgelse 2015

Dansk Byplanlaboratoriums undersøgelse 2015

Med ”Den Regionale By” – Byplanlaboratoriets Årstema for 2015 – sætter vi fokus på spørgsmålet, om vi i dansk planlægning har de rigtige instrumenter til at adressere regionale dagsordener?

Dansk Byplanlaboratorium har gennemført en survey-undersøgelse omhandlende regionale samarbejdsrelationer i Danmark, samt en komparativ analyse omhandlende fem danske byregioner; Business Region Aarhus, Greater Copenhagen, Business Region North Denmark, Byregion Fyn og Trekantsområdet. Det er disse undersøgelser og deres resultater, der vil blive gennemgået på de følgende sider.

Hent undersøgelsen her