Byplan Nyt 2, 2021

Leder: Lad Kommunalvalget blive et Klimavalg
Af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Klimamål udmyntes sjældent i lokalplaner
Af Dansk Byplanlaboratorium

Bymidterne længe leve
Af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Projekt Bo Trygt: Fysisk planlægning og trygge byer
Af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

En plan mod indbrud
Af Anja Meier Sandreid, projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Inddrag de Kriminalpræventive principper
Uddrag fra det Kriminalpræventive råd

Bymiljø og kriminalitet
Af Karsten Nielsen, konsulent og direktør i TryggeByer

Hjørring - Indbrudsforebyggelse på tværs
Af Peter Esbech Mathiesen, Arkitekt i Hjørring Kommune og en del af ”Hjørring fri for indbrud”.

Egebjergård - Et kriminalpræventivt og trygt eksperimentbyggeri
Af Bo Grönlund, arkitekt maa, lektor emeritus, Det Kongelige Akademi

Byplanlægning med tyvens øjne
Af journalist Emilie Koefoed

Furesø - Bekæmper uønskede besøg
Af journalist Emilie Koefoed

Sønderborg - Indbrudsforebyggelse i lokalplanerne
Af kommunikationskonsulent Kirsti Madvig Olesen, Sønderborg Kommune

Byerne og det stigende havvand: Hvordan får man politikkerne til at tage valg, der rækker 50 år frem?
Af projektleder, cand. techn. soc. Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Elfelt: En hilsen fra fortiden
Af Andreas Hvidt, projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Debatindling: Planlægning med bind for øjnene
Af arkitekt maa Bo Grönlund, medlem af DKRs by-og boligudvalg 2008-2020

Hvem er stærkest - planloven eller byggeloven?
Af Arne Post, arkitekt maa og byplankonsulent

Har du styr på trafikstøjen, når du udvikler bolig og byområder
Af kommunikationskonsulent Katrine Munch Vollesen og projektmedarbejder Nanna Vanderskrog, begge Gate 21

Manifester for almene boliger
Af lektor, ph.d. Jonna Majgaard Krarup og lektor, ph.d. Camilla Hedegaard Møller, Det Kongelige Akademi.