Byplanmødet 2019

Byplanmødet 2019

BOLIGPOLITIK: DRØMME, PLANER OG MARKED

Byplanmødet i Køge, 3.-4. oktober 2019

 

Danskernes boligområder er under forandring. Der bruges store summer til ombygning, nedrivning og udvikling af nye boligområder. Men hvordan skaber vi som politikere og planlæggere de rigtig gode boligområder? Gør planlægningen det egentligt godt nok – eller ser vi for meget af det samme? 

Kommunernes mål på boligområdet er forskellige, men fælles er et ønske om at regulere udbuddet så der findes både store og små boliger, til unge og ældre, til stærke og svage – og i en balance af ejerformer – ofte ud fra en dagsorden om både øget skattegrundlag og en blandet, mangfoldig by.

Har kommunerne planværktøjerne til at skabe den blandede by med forskellige ejerformer? Det er svært at indfri alle mål – men en viden om familieformer, markedsudvikling og demografi er grundlæggende. Også fordi byggeri realiseres i kritisk med- og modspil med markedet. Her er de regnestykker, der driver developerne nyttig viden – for såvel politikere og planlæggere.

Med Køge Kommune som vært glæder vi os i Byplanlaboratoriet til at byde velkommen til en udviklingskommune på kanten af hovedstadsregionen. Med sin aktive boligpolitik, sin gamle bykerne og sine nye by- og boligudviklingsprojekter på kysten er der megen inspiration at hente.


 

PROGRAM

 

TORSDAG DEN 3. OKTOBER

10.00 Åbning og velkomst 

*formand Jes Møller, Dansk Byplanlaboratorium og moderator, direktør Kristoffer Lindhardt Weiss, Arkitektens Forlag 

10.10 Når boligdrømme får fast form 

Boligdrømme præger kommunale arkitektur- og boligpolitikker, såvel som tegnestuernes visualiseringer – men ikke altid det boligbyggeri vi ser, når drømmene realiseres. Der er et væld af nye tendenser på spil i aktuelt boligbyggeri, og umiddelbart peger de i mange forskellige retninger. Få overblik over de store trends og de små tendenser, der vil præge fremtiden.

*Professor, Ph.d., arkitekt m.a.a. Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

10.40 Den korte netværkspause

11.00 Boligpolitik – hvordan?

I Køge Kommune er boligpolitik et aktivt redskab. Hør hvordan den har været brugt i de sidste ti år og hvorfor skal den fornyes nu. Hvilke elementer skal en operationel boligpolitik bestå af? Hvis vi spørger Køge Kommunes borgmester kommer man ikke udenom at tage stilling til fremtidens arbejdsmarked, klima og bæredygtighed samt bykvarterer med social variation. *Borgmester Marie Stærke(S), Køge Kommune

11.30 Hvad gør steder interessante for ejendomsudviklerne?

Businesscasen, stedet, beliggenheden, samarbejdet med kommunen… Hør hvordan forskellige rationaler og faktorer spiller en rolle i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Og hvad kvalitetskrav og kommunal planlægning betyder for udvikling af fremtidens boligområder? Direktør Benjamin Galacho, Bach Gruppen Viborg & Direktør Anders Bo Bach, Bach Gruppen København

11.50 Hvordan skaber vi de gode boligområder?

Boligpolitisk debatsession mellem borgmester Marie Stærke(S), Køge Kommune og Direktør Anders Bo Bach, Bach Gruppen København, direktør Kristoffer Lindhardt Weiss, Arkitektens Forlag

12.30 Afsted til frokost

13.30-15.30 11 sessioner – om boligpolitik, boligdrømme, boligplaner og boligmarked..

18.30-00.30 Aftenarrangement

På Comwell Køge Strand – Byplanprisoverrækkelse, middag, underholdning og musik.

 

FREDAG DEN 4. OKTOBER

9.00 Bauburgermeisteren og byggefællesskaberne.. (oplæg på engelsk)
om hvordan universitetsbyen Tübingen har satset på byggefællesskaberne og opnået kvarterer med stor diversitet – fysisk som indbyggermæssigt. Engelsksproget oplæg om det tyske kinderæg, der kombinerer boligdrømme, boligplaner og boligmarked.. Bauburgermeister Cord Soehlke(Uafhængig), Tübingen

10.00 13 udflugter til Køge Kommune og Køge Kyst, Faxe, Lejre, Ringsted, Roskilde og Stevns Kommuner

15.00 Byplanmødets afsluttes på Køge Rådhus

15.30 Tak for i år!

 

Det fulde program udsendes og muligheden for at tilmelde sig Byplanmødet åbner sidst i maj 2019.

Du kan dykke ned i filmen nedenfor og se deltageroplevelser på sidste års Byplanmøde 2018 i Hjørring

 

 

Sted
Køge
Kursusdato
-