Store sommerhuse – udviklingstendenser, udfordringer og bæredygtige løsninger

Store sommerhuse – udviklingstendenser, udfordringer og bæredygtige løsninger

Torsdag d. 6. maj kl. 12.00 -13.00 på TEAMS
Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding

Oplæg ved lektor, landinspektør, PhD Michael Tophøj Sørensen, Center for Fysisk Planlægning, Aalborg Universitet

Efterspørgslen på sommerhuse er steget, også på de store sommerhuse til udlejning. De kan rumme flere generationer af familien eller en stor venneflok. De store sommerhuse har været meget omtalt i dagspressen, bl.a. fordi anvendelsen medfører klager over støj og øget trafik i lokalområderne. Og fordi der flere steder er usikkerhed om plangrundlaget for de store huse i de traditionelle sommerhusområder. 

I en helt aktuel sag fra Guldborgsund Kommune har kommunen besluttet, at 10 ”kæmpesommerhuse” kan blive stående på trods af, at der var givet byggetilladelse i strid med lokalplanen. Lokalplanen skal nu ændres.

På webinaret får vi et lille indblik i den aktuelle udvikling for de store sommerhuse og sætter fokus på, hvor mange, der er bygget og hvor mange, der kan være på vej.  Vi hører om et par aktuelle cases og får udvalgte eksempler på sommerhuslokalplaner, som vi vil forsøge at trække lidt læring ud af. 

Frokostwebinaret rummer plads til, at deltagerne kan være med i drøftelser om de væsentligste udfordringer og – forhåbentlig - kan pege på nogle bæredygtige løsninger for Danmarks sommerhusområder i almindelighed og udbygningen med storsommerhuse i særdeleshed.    

Michael Tophøj Sørensens oplæg er baseret på foreløbige resultater fra et igangværende forskningsprojekt.

Sted
Online Webinar
Pris
Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding
Kursusdato