Byplanmøde 2010

Byplanmøde 2010

KAMPEN OM INVESTERINGER
Offensiv planlægning i en stram økonomi
Det 60. danske Byplanmøde 7. - 8. oktober 2010 i Århus

Se program

Se hvem der vandt Byplanprisen

Hovedforedrag:
Et mylder af ønsker - en klar planstrategi; af Rådmand Laura Hay, Århus Kommune, Teknik og Miljø

Kampen om væksten - og hvorfor vi ikke altid snakker så højt om den; af Professor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet, Institut for Statskunskab (der var ét slide til det mundtlige oplæg)

En privat filantrop med kloge penge; af Bestyrelsesformand Jesper Nygård, Realdania.

Hvordan skaber vi udvikling - også i en krisetid? af Markedschef Ole Stilling, COWI A/S, Plan, Udvikling & Design

100 minutters byen; af Journalist Pernille Stensgaard, Weekendavisen og Lektor, Ph.d. Tom Nielsen, Arkitektskolen i Århus

Delmøderne:

Delmøde A: Voskende krav -færre penge
Borgmester Flemming Eskildsens, Skive Kommune

Delmøde B: Tættere på fondsprojekter
Direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden
Partner Ole Bladt-Hansen, Lundgaard Konsulenterne

Delmøde D: På vej mod den næste kommuneplan
Tidl. formand for Plan09 Niels Østergård
Tidl. borgmester Uffe Steiner Jensen (A), Fredericia

Delmøde E: En sund investering i trafik
Trafikplanlægger Connie Juhl Clausen, Odense Kommune
Stadsarkitekt Gøsta Knudsen, Århus Kommune
Trafikplanlægger Maria Wass-Danielsen, Københavns
Kommune

Delmøde F: Detailhandel - kvalitet frem for kvantitet
Direktør Per Nyborg, Institut for Centerplanlægning
Planlægger Henrik S Bernberg, Randers Kommune

Delmøde G: Nyt liv i gamle huse?
Investor Kent Madsen, Henton Ejendomme
Arkitekt m.a.a. Jesper Back, Exners Tegnestue A/S

Delmøde H: Et nyt supersygehus
Specialkonsulent Morten Weise Olesen, Region Midtjylland
Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr, Århus Kommune
Trafikplanlægger Peter Hermansen, Region Midtjylland

Delmøde I: Investeringer i landdistrikter
Jørgen Hammer, Bornholms Samvirkende Borgerforening
Formand for Miljø- og Teknikudvalget Henning Holm (A),
Thisted Kommune

Delmøde J: Investeringer i byomdannelse
Direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut ved
Aalborg Universitet

Delmøde J1: Havneomdannelse - visioner, processer og resultater
Sekretariatsleder Bente Lykke Sørensen, De bynære havnearealer, Århus Kommune
Projektleder Marc Jørgensen, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Delmøde J2: Investeringer i udsatte boligområder
Konsulent Bjarne Brøndgaard, Borgmesterforvaltningen,
Odense Kommune

Delmøde J3: De forfaldne boliger på landet
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jørgen Bing (F),
Hjørring Kommune
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Steffen Husted
Damsgaard (V), Lemvig Kommune

Delmøde J4: Investeringer i bæredygtighed
Projektleder Rikke Lethare Nielsen, Københavns Kommune

Kursusdato