4 bud på regionale byer

4 bud på regionale byer

Oplæg på Byplanmødets markedsplads
torsdag den 1. oktober 2015 – mellem klokken 14 og 16.30

I fire korte oplæg betragter vi den regionale by fra forskellige vinkler. Sammen med oplægsholderne, får vi blandt andet et indblik i aktørerne roller, processerne og den politiske beslutningskraft.

Mødeledere: Maj Green, formand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Gladsaxe Kommune og
Jes Møller, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Køge Kyst P/S

 

Kl. 14.00-14.30
Bevægelser der binder os sammen
I alle regioner er der store byer, som bliver til mere end bare byer, fordi de spiller en rolle, der geografisk rækker ud over dem selv. De bliver til en slags usynlige miniregioner eller byregioner. For at forstå de danske byregioner og bevægelsesmønstrene bag dem har Region Syddanmark lavet en analyse af de 12 største danske byer og Sønderborg. Region Syddanmark har desuden taget initiativ til at samle den nyeste viden om danske byer og byregioner på byregioner.dk. Hør afdelingschef Rune Stig Mortensen fortælle om baggrunden for Region Syddanmarks initiativ.

 

Kl. 14.40-15.10
Fra skåltale til virkelighed
Landsplansredegørelse 2006 gjorde Den Østjyske Millionby (DØM) til en politisk idé. Hensigten var at skabe en overordnet plan inspireret af hovedstadens Fingerplan fra 1947. Der blev nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra de involverede kommuner og med eksperter fra Miljøministeriet, som fik udarbejdet undersøgelser og analyser om byudviklingen, erhverv, befolkning og infrastruktur. Så strandede det der. Kommunerne kunne ikke blive enige om, hvordan man kom videre. I stedet har nogle af de østjyske kommuner nu stiftet Business Region Aarhus hvis hovedsigte er at fremme erhvervsudvikling og internationalisering, men arkitekt m.a.a. Boris Brorman Jensen vurderer, at de politiske intentioner bag DØM stadig er højaktuelle. Hør ham fortælle hvorfor.

 

Kl. 15.20-15.50
Efter brylluppet
Nogle tværkommunale bysamarbejder har begrænset levetid i forhold til målsætninger og politisk engagement. Som chefkonsulent i Concito Susanne Krawack, der er tidligere direktør i Trekantsamarbejdet, udtrykker det ’Det interessante er det der sker, når parterne skal forpligte sig ud over præsentationspamfletten og logo’et.’ Hør hende give sine bud på hvorfor nogle bysamarbejder taber pusten, og hvad der skal til, for at få det til at lykkes.

 

Kl. 16.00-16.30
Den regionale kommune
Gladsaxe Kommune har lavet en vækststrategi, der tager afsæt i samskabelse og netværksbaseret byledelse. Kommunen har desuden indtaget en særdeles aktiv rolle i både Ringbysamarbejdet og stiftelsen af Greater Copenhagen. Kommunaldirektør Bo Rasmussen kalder det at ’arbejde på tre klinger’. Hør ham fortælle om hvordan han oplever samarbejdet mellem kommuner, stat og regioner og hvordan Gladsaxe Kommune opfatter sin egen rolle i varetagelsen af de regionale interesser.