Stande på Markedspladsen

Stande på Markedspladsen

Hvordan ser Danmark ud i 2050?
Hvordan får I skabt den nødvendige grønne omstilling? Kom tæt på DK2050 – få inspiration og indblik i, hvad din kommune skal gøre for at løse fremtidens udfordringer for den regionale by.
Nanna Sverrild og Lars Fjendbo Møller, DAC
Læs mere om DAC DK 2050
Dyrk din by
Få indblik i hvordan bydelsudvikling kan understøtte en region/et områdes identitet og selvforståelse. Dyrk Din By trækker klare paralleller til Lolland og Falsters historie og det nuværende fokus på dyrkning og kvalitetsråvarer.
Dennis Grønbæk Christensen og Maria Engsig Østergaard, Guldborgsund Kommune
Læs mere om Guldborgsund dyrk din by
Flyt til Vinge
Oplev hvordan man i byen Vinge arbejder med en regional bosætningsstrategi, der involverer brug af Smart City metoder og formidling via sociale medier, hjemmeside og arrangementer.
Marie Horskær Partoft og Thomas Sichelkow, Frederikssund Kommune
Læs mere om Vinge
Genopliv egnen
En af udfordringerne for den regionale by er, at alt det, der ikke er centrum, ikke opleves som steder, men som ’ikke-centre’. Få indblik i hvordan man kan håndtere dette ved at arbejde med at skabe ’stedslighed’ og genoplive det gamle begreb ’egnen’.
Holger Dahl og Rikke Juul Gram, Schønherr
Læs mere om Schønherr
CityLAB - et bystrategisk samarbejdslaboratorium
Oplev nye metoder til strategiske samarbejder på tværs af aktørgrupper
Lise Juul Madsen og Louise von Müllen, 12byer
Læs mere om 12byer
Ringbyen – Fra vision til handling
Oplev hvordan 10 kommuner og en region samarbejder med staten om at koble strategier for infrastruktur og byudvikling langs ring 3, hvor et vigtigt første skridt var beslutningen om at etablere en letbane fra Lundtofte til Ishøj.
Vibeke Linde-Strandby og Anja Kraag, Ringbysamarbejdet
Læs mere om Ringbysamarbejdet
Lollands bymønster
Hør om Lolland Kommunes arbejde med at styrke kommunens to hovedbyer og det nyligt vedtagne bymønster med introduktionen af det nye begreb ’oplandslandsbyer’
Henrik Madsen og Magnus Klamer, Lolland Kommune
Læs mere om Lolland Kommune
HERNING+
Få med eksemplet fra Herning+ og udvikling af sygehusgrunden i Herning indblik i hvordan man kan udnytte de potentialer, der frigives i forbindelse med store samfundsstrukturelle ændringer af regional betydning.
Rasmus Cassøe, Bascon og Carsten Gørtz Pedersen, Sadolin og Albæk
Læs mere om Bascon og Herning +
Byregion Fyn
Hør, hvordan ni kommuner samarbejder om politisk og strategisk udvikling af Byregion Fyn og få indblik i de konkrete udviklingsprojekter, de driver i fællesskab.
Jacob Pedersen og Poul H. Mathiesen, Byregion Fyn
Læs mere om Byregion Fyn
Mere viden til din byregion?
Alt for mange virksomheder i yderområderne har svært ved at tiltrække kvalificerede vidensmedarbejdere og det svækker deres konkurrenceevne. Kom og hør hvordan, hvorfor og med hvilke resultater Akademikerkampagnen matcher højtuddannede med uløste opgaver i landets mindre virksomheder – også i yderområderne.
Louise Bruun Rosenbaum og Kristina Falkvist, Akademikerne
Læs mere om akademikerne
Læs mere om akademikerkampagnen

 

 

Grænseoverskridende planlægning med digitale instrumenter
Den grænseløse planlægning handler, som al anden planlægning, om dialog og samarbejde for at finde frem til fælles løsninger. NIRAS præsenterer forskellige digitale værktøjer, som kan opkvalificere processen og formidlingen i planlægningen – kom og se værktøjerne og få en snak om mulighederne.
Flemming Munck og Uffe Gross, NIRAS
Læs mere om Niras
Læs mere om digital planlægning hos NIRAS

 

 

Smart City
At arbejde ’smart’ kræver arbejde på tværs af fag og administrative logikker - og fokus på den løsning, som skaber mest værdi for alle parter. På standen kan du se eksempler på, hvordan smart city løsninger kan skabe værdi på tværs af forvaltninger og kommunegrænser.
Signe Sloth Hansen og Vilfred Hvid, Kuben Management
Læs mere om Kuben Management
Regionale bevægelsesmønstre
Se og prøv de nyeste metoder indenfor GPS tracking og analyser af bevægelsesmønstre.
Bente Lindstrøm og Michael Weber, LE34
Læs mere om LE34
Mød en forsker
Besøg Center for Strategisk Byforskning, der præsenterer ny forskning indenfor lokal og regional udvikling.
Adjunkt Christian Fertner, ph. d. studerende Ida Lange, ph.d. studerende Jacob Bjerre Mikkelsen, adjunkt Anne Tietjen, lektor Lone Søderkvist Kristensen, professor Jørgen Primdahl og professor Nicolai Steinø
Læs mere om Center for Strategisk Byforskning
Affolkningskort som strategisk værktøj
Se hvordan man kan omsætte ’affolkningskort’ til strategiske værktøjer. Det handler om: bosætningspotentialer i lokalområderne, kortlægning af hverdagslogistik, infrastrukturer, landskabsressourcer, boligkvalitet mm.
Michelle Nielsen-Dharmaratne og Christian Achermann, Urland
Læs mere om Urland
Skrump med kvalitet
Hør om ”Yderområder på forkant” med igangværende udviklingsprojekter på Østmøn, i Kalvehave og Vordingborg, der handler om sammenhængskraft og samskabelse/byledelse i landsby, mellemby og købstad.
Rosa Philippine Schollain og Karsten Kolle, Vordingborg Kommune
Læs mere om Vordingborg Kommune
Nordmap
Få en præsentation af kortværktøjet Nordmap (www.nordmap.se) og se de nordiske byregioners og kommuners udfordringer og muligheder – vist på kort.
Julien Grunfelder og Lisbeth Greve Harbo fra Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development
Læs mere om Nordregio
Den grønne vinkel
Med eksempler fra Naturpark Amager og Grøn/Blå Strategi for Ringbyen kan du få indblik i det potentiale, der er i at udvikle regionale landskaber på tværs af kommunegrænser.
Dorthe W. Brogaard og Mette G. Bahrenscheer, Planværkstedet
Læs mere om Planværkstedet
Byplanprisen – de nominerede er...
Byplanprisen uddeles til planlægning, som er udtryk for nytænkning, og som samtidig dyrker og videreudvikler landskabets og byens egenart og identitet. På standen kan du høre mere om årets tre nominerede.
Lene Krogh, bestyrelsesmedlem i Dansk Byplanlaboratorium og medlem af byplanprisjuryen
Læs mere om Byplanprisen
Danske Regioners Revus
Hør de danske regioner præsentere deres regionale vækst- og udviklingsstrategier.
Danske Regioner
Læs mere om Revus og Danske Regioner
Bo i NærHeden
NærHeden er fremtidens forstad. Bliv klogere på, hvordan et af Danmarks største byudviklingsprojekter ud fra en lokal og regional kontekst arbejder med planlægning og markedsføring af en helt ny bydel, hvor den nemme og smarte hverdag er i fokus.
Ole Møller, Lene Madsen og Maya Arffmann, NærHeden P/S
Læs mere om NærHeden
Dansk Byplanlaboratorium
Besøg Dansk Byplanlaboratorium og få en snak om aktuelle kurser, konferencer, publikationer og projekter.
Tæt på standen har du mulighed for at oplade din computer eller telefon.
Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium