Andre veje til tryghed

Andre veje til tryghed

Som planlægger kan du være med til at mindske kriminalitet og indbrud i din kommune. Gennem byplanlægningen kan skabes rammer, der indirekte gennem det fysiske miljø kan forebygge kriminalitet. For at skabe trygge boligområder uden indbrud og kriminalitet kræver det derfor, at indbrudsforebyggelse og tryghedsskabelse indtænkes fra top til bund i kommunernes planarbejde.

 

På tværs i kommunen

Planlægning kan være en af mange indsatser for at skabe trygge boligområder uden kriminalitet og indbrud. For at skabe trygge boligområder gennem byplanlægningen vil der være størst succes, hvis I har fokus på at arbejde tværgående og tværfagligt, så flere afdelinger og faggrupper i kommunen inddrages. I kommunernes politik for det fysiske miljø er det vigtig at skabe sammenhæng både mellem forskellige afdelinger i kommunen og mellem de forskellige dele af plansystemet.

 

Øvrige indsatsområder

Der er også væsentligt, at kommunen for eksempel har en bygherrevejledning, som inkluderer kriminalprævention og tryghedsskabelse, således at dette kan komme med i en tidlig fase i projektforslagene allerede før lokalplanlægningen går i gang. Arbejdet er også relevant at inddrage byggesagsadministrationen og andre afdelinger som har ansatte, der arbejder med drift i boligområder, fx vejfolk og grønne medarbejdere. Desuden kan spørgsmål om kriminalprævention også tages op i program for arkitekt- og entreprisekonkurrencer og i arkitekturpolitik.

 

Læs også afsnittet ”Organisering af tryghedsarbejdet ” (s. 12) i Guide til mere trygge byer (Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden, 2014).