Mindre byer der skrumper

Mindre byer der skrumper

Mindre byer der skrumper

Ny evalueringsrapport: Mindre byer der skrumper – endelig evaluering, 2021 

Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken har kommunen arbejdet med trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer. 
På Mors blev der skabt en ny arbejdsdeling mellem landsbyerne. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal. Dansk Byplanlaboratorium har fulgt de to projekter fra 2016-2020 og evalueret de lokale indsatser.

Baggrunden for projektet var, at mange landsbyer i dag har et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder i mindre byer afsatte det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter derfor i 2014 30 mio. kroner af byfornyelsesmidlerne til en ny pulje til forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer.

Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøvede redskaber og løsninger til at skrumpe mindre byer.
Herunder kan du læse de et par artikler fra projektets start i 2016, da de var midtvejs i 2018 og den endelige evaluering her i 2021. 

Projekt Løkkensvej – Lev godt, lad det gro
Projekt Strategisk tilpasning i ’Landsbyen de syv sogne’ på Mors
Læs artiklen "Fra Landsbyer til Landskabsbyer" fra Byplan Nyt 2018-4 
NY: Mindre byer der skrumper – endelig evaluering, 2021