Konference: Byen og havet - Byforskning uden grænser

Center for Strategisk Byforskning

Boligpriserne i de nye havneområde stiger…men det går vandet også. Klimaforandringer og derved havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden. Med erfaringer fra ind- og udland retter vi blikket på både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de organisatoriske og økonomiske udfordringer, der er knyttet hertil. Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning. Konferencen er den niende i rækken af konferencer uden overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere. Og hvor praktikere har mulighed for at kvalificerer forskernes arbejde. Program, tilmelding og yderligere information følger senere.

Læs mere om arrangementet her

Sted
København
Dato
Kursusdato