Byplanhistorisk Seminar 2011

Byplanhistorisk Seminar 2011

byplanhistorisk_seminar _2011_forside_115x160.jpg
Arkitektonisk planlægning i by og landskab
I de mange år der er gået siden planlovsreformen blev vedtaget i 1970'erne, har landets opdeling i landzone, byzone og sommerhusområder været faste ramme-betingelser for udformningen af landskabets og byernes arkitektoniske udtryk. I de sidste årtier har den økonomiske og politiske udvikling imidlertid ændret betingelserne for denne planlægning, selv om den nævnte zoneopdeling stort set er bibeholdt. Funktionerne i landskabet og i byerne har ændret sig og ikke blot fordret indførelsen af nye fysiske strukturer, men har påvirket den arkitektur, der er overladt os fra tidligere tider.

Det er disse forandringer seminaret vil drøfte med henblik på at forstå, hvilke konsekvenser denne udvikling fremover kan have for landskabets og byens arkitektur. Spørgsmålet er, lidt enkelt formuleret, hvordan vi forstår og forvalter den arkitektoniske arv i vore omgivelser, og hvilken betydning vi i dag tillægger arkitekturen i den moderne planlægning af landskab og by.

Seminaret afholdes af Byplanhistorisk Udvalg og er det 28. i rækken af deres årlige seminarer.
Læs mere om Byplanhistorisk Udvalg.

Se programmet

Sted
11. november 2011. Kulturværftet, Allégade 2, Helsingør.
Tilmeldingsfrist
8. november