NYP - Netværk for Yngre Planlæggere

NYP - Netværk for Yngre Planlæggere

Dansk Byplanlaboratorium tog i 2002 initiativ til etablering af et Netværk for Yngre Planlæggere.

Netværket er et fagligt inspirations- og debatnetværk for yngre planlæggere og andre, som beskæftiger sig med byernes udvikling. Fælles for medlemmerne er, at de typisk sidder i deres første eller andet job. Netværkets formål er at sikre erfaringsudveksling og debat på tværs af fagligheder, jobsituationer og generationer.

Grundstenen i netværket er engagerede og aktive deltagere, som er indstillet på gensidig erfaringsudveksling, kompetenceudvikling og dialog. Således er det også deltagerne selv, der skaber rammerne for netværket og arrangerer netværkets aktiviteter.

Netværket har deres egen hjemmeside på www.nyp.dk