Planlovens udfordringer

Planlovens udfordringer


Åbent debatmøde om planloven i København, 24. marts.

Idéen med debatmødet er at kvalificere debatten om planloven, men på et mere overordnet niveau end den hidtidige debat.

Vi vil lade ’et lyttende panel’ debattere udvalgte dilemmaer med forsamlingen.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, da der er begrænset plads.

Mødet arrangeres i samarbejde med Dansk Byggeri og afholdes hos Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 6. sal tirsdag d. 24. marts 2015 fra 14-17.

 

Artikler om Planloven fra sidste nummer af Byplan Nyt

Man kan ikke lovgive sig til vækst
Skrevet af Vibeke Meyling

Vejledningerne rager mig en høstblomst!
Skrevet af Laura Engstrøm

Et forandret landskab og en uændret planlov
Skrevet af Jørgen Primdahl, Lone S. Kristensen og Kamilla Hansen Møller

Leder
Skrevet af Ellen Højgaard Jensen

 

Sted
København