Publikationer

Trygge byer og boligområder tryghedsfremmende byplanlægning

Trygge byer og boligområder - tryghedsfremmende byplanlægning

Publikationen ‘Trygge Byer og Boligområder’ tilbyder en række tilgange og eksempler, som kan hjælpe planlæggere og andre med at integrere tryghedsaspekter i deres arbejde. Vi har samlet inspirerende eksempler fra adskillige danske kommuner. Her kan du få konkrete indblik i, hvordan kommunerne har prioriteret tryghed i deres kommuneplaner, lokalplaner, politikker, strategier, udbud og meget mere. Vi håber på denne måde at bidrage til at skabe livlige byområder, hvor borgerne kan trives og føle sig trygge.

Omdannelse af erhvervsområder - pixiudgave

Omdannelse af Erhvervsområder – fra vision til virkelighed (Pixiudgave)

Rapport om barrierer og potentialer i omdannelsen af erhvervsområde i Københavns omegn. Udgivelsen er udarbejdet af Dansk Byplanlaboratorium, Grandville og Cushman & Wakefield RED. Udgivelsen er udarbejdet på baggrund af et projekt om erhvervsområder, der er økonomisk støttet af casekommunerne Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune og Ishøj Kommune og foreningen Realdania.

Læs pixiudgaven her.

Se også den fulde rapport her.

Omdannelse af erhvervsområder

Omdannelse af Erhvervsområder – fra vision til virkelighed

Rapport om barrierer og potentialer i omdannelsen af erhvervsområde i Københavns omegn. Udgivelsen er udarbejdet af Dansk Byplanlaboratorium, Grandville og Cushman & Wakefield RED. Udgivelsen er udarbejdet på baggrund af et projekt om erhvervsområder, der er økonomisk støttet af casekommunerne Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune og Ishøj Kommune og foreningen Realdania.

Find rapporten her.

Find også en pixiudgave af rapporten her.

Klimamål og planlægning

Klimamål og planlægning

Hæfte med 27 cases beskriver sammenhængen mellem klimaplaner, planstrategier, kommuneplaner og lokalplaner.

CONCITO, Gate 21, KTC og Dansk Byplanlaboratorium har udarbejdet hæftet. Foreningen Realdania har bidraget til udgivelsen.  

Hent print version

Den bæredygtige lokalplan

Den bæredygtige lokalplan

af Byplanlaboratoriet med flere
18. juni 2021 

Rapporten findes kun i digital version.

Gentænk Byen

Gentænk Byen

Publikationen er gratis, men der tillægges et forsendelsesgebyr (følgende gældende takster) samt administrationsgebyr (30,-).

Bestil trykt udgave

Forsiden af publikationen

Invitér bofællesskaberne indenfor - planlægning og etablering af bofællesskaber

af Anna Falkenstjerne, Erhvervs PhD og konsulent, Udgivet af Byplanlab og KUBEN, Okt. 2019.

Publikationen er gratis, men der tillægges et forsendelsesgebyr (følgende PostNords takster) samt administrationsgebyr (30,-).

Bestil

byplanhåndbogen

Byplanhåndbogen

af Arne Post.
2018 - 248 s.

Pris: 250 kr. + forsendelse
For tilskudsgivere til Byplanlaboratoriet: 200 kr + forsendelse


Bestil bogen

Forside af Køge Kyst bog

Køge Kyst - en historie om en bys forandring

Af Jørn Nue Møller. Udgivet på Byplanlaboratoriets Forlag 2018.
Pris: 125 kr. + forsendelse

Bestil

Debathæftets forside

Debathæftet "Giv Fingerplanen en Hånd"

af Byplanlaboratoriet
2019 - 27 s.

Debathæftet findes kun i digital version.

hovedstaden 2030

Hovedstaden 2030

Fremtidens udfordringer for planlægning i hovedstadsområdet. En vidensbaseret gennemgang af Gertrud Jørgensen, Henrik Vejre, Ole Hjorth Caspersen, Karina Sehested og Lars Winther. Udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (ING) og Dansk Byplanlaboratorium. Oktober 2017

DEN ØSTJYSKE MILLIONBY

af Tom Nielsen & Boris Brorman Jensen med bidrag af  Claus Peder Pedersen, Mikkel Thelle & Sten Bo Fransen. Udgivet på Byplanlaboratoriets Forlag 2017.
Pris: 125 kr. + forsendelse
Bestil

Innovativ klimatilpasning med borgere

af Dansk Byplanlaboratorium, Aalborg Universitet, DANVA & Vand i byer.
Pris: 91 kr.
Bestil 

Nye Billeder på provinsbyerne

af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Dansk Byplanlaboratorium, 2015

Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner

af SBi og Dansk Byplanlaboratorium, 2014

Innovativ service og ældres vilkår

af Dansk Byplanlaboratorium og SBi, 2014

Vejkantsdanmarks Fremtid

af Dansk Byplanlaboratorium, 2014

Forsiden af Den grænseløse by

Den Grænseløse By

af Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium

Hvad vil provinsbyerne? – byroller og bymidter i forandring

af Dansk Arkitektur Center og Dansk Byplanlaboratorium.

Forsiden af Byplanguiden

Byplanlægning - et produkt af tiden

Townplanning in Denmark 1945 - 2010 (english edition) 
af Ane Rottbøll Jørgensen, Andreas Hvidt, Ellen Højgaard Jensen & Marie Horskær Partoft

Bestil

Lokalplanlægning i Danmark 2009-2011 - sammenfattende rapport

af Arne Post

Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar

SBi 2011:02 af Jacob Norvig Larsen, Anne Clementsen, Ellen Højgaard Jensen, Jesper Ole Jensen, Aslak Kjærulf.

Samarbejde med virksomheder i områdeindsatser

af Jesper Ole Jensen, Ellen Højgaard Jensen, Anne Clementsen, Aslak Kjærulf og Jacob Norvig Larsen.

Byplanhåndbogen

af Arne Post. 2009 - 198s.
Pris: 250 kr.
Bestil

Lokal bæredygtighed og områdefornyelse

af Jakob Klint, Jesper Ole Jensen, Ellen Højgaard Jensen & Christian Broen

Plan + Projekt

af Vibeke Meyling for Erhvervs og Byggestyrelsen 2009
Findes kun i pdf-version

Boligpolitik og kommuneplanlægning 

af Ellen Højgaard Jensen & Vibeke Meyling
Findes kun i pdf-version
 

Nordjylland i McWorld: Udvikling eller afvikling

af Hanne-Vibeke Holst. 2001. - 79 s.
Pris: 125 kr.
Bestil

Innovative bykvarterer: Borgerinvolvering og helhedsorientering

af Lone Palm Larsen. 2001. – 80 s.
Pris: 125 kr.
Bestil

Ih, du milde Malmö

Af Asger Liebst. 2000. - 87 s.
Pris: 125 kr.
Bestil

Forstaden i nyt lys

Af Vibeke Meyling. 1999. - 71 s.
Pris: 75 kr.
Bestil

Bedre trafik - tak!

Af Niels Helberg. 1999. - 71 s.
Pris: 75 kr.
Bestil

De første år - Byplanhistorisk Udvalg 1982-1999

Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1999. - 71 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Byplanbøger i 77 år - Udgivelser fra Dansk Byplanlaboratorium 1921-1998

Af Ole Damsgård og Jens Johansen. 1999. - 63 s.
Pris: 75 kr.
Bestil

Boligen, kvarteret og byen

Af Jonas Møller. 1998. - 38 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Provinser

Af Gitte Meyer. 1997. - 60 s.
Pris: 60 kr.
Bestil

Byøkologisk guide - København og omegn

(Urban ecology guide - Greater Copenhagen)
Af Nina Munkstrup og Jakob Lindberg. 1996. - 144 s.
Pris: 99 kr.
Bestil

København her og nu

Red. Lind-Freelance. 1996. - 47 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

21 gode eksempler på byøkologi

- i byfornyelse, renovering, nybyggeri, lokalplaner, kommuneplaner og temaplaner Research Jens Christian Sørensen. Tekst Nina Munkstrup. 1995. - 112 s.
Pris: 125 kr.
Bestil

Lys over land

Koncept af Johannes Bach Rasmussen. Tekst Claus Hage. 1995. - 25 s.
Pris: 30 kr.
Bestil

pt ikke flere på lager / Skitseforslag til EGNSPLAN for Storkøbenhavn

- med engelsk resumé. (Fingerplanen). Udg. af Egnsplankontoret, 1947.
Fotografisk genoptryk 1993. - 142 s.
Pris: 150 kr.
Bestil

Byøkologiske initiativer

Red. Lone Jansson og Nina Munkstrup. 1992. - 72 s.
Pris: 60 kr.
Bestil

Bedre byrum

Af Jan Gehl, Lars Gemzøe, Bo Grønlund og Steen Holmgren. 1991. - 88 s.
Pris: 158 kr.
Bestil

Byøkologi for bygherrer

Red. Lone Jansson og Nina Munskstrup. 1991. - 82 s.
Pris 60 kr.
Bestil

Byøkologiske hensyn i planlægningen 

Red. Lone Jansson. 1990. - 75 s.
Pris: 60 kr.
Bestil