Partnere på Værktøjsmessen 2020

Partnere på Værktøjsmessen 2020

Her kan du læse om partnere, som du kan høre mere om på Værktøjsmessen d. 27. februar 2020. Du har mulighed for at vælge, hvilke partnere du vil høre mere om på dagen. Der er to runder - Verdenshjørne 1 og 2 - som hver varer en time, og som består af tre runder à 20 minutter. Du kan derfor vælge tre partnere per verdenshjørne.

Verdenshjørne 1

Verdenshjørne 1 foregår klokken 11:30 - 12:30

LIFA logo   1: LIFA | LIFA Census – Ny viden om borgerne i din kommune

Drag fordel af at kunne inddrage geodemografiske data i dine analyser. 
I forbindelse med kommunal og regional planlægning efterspørges ofte let tilgængelige nøgletal om flyttemønstre, boligudbygning, befolkningsudvikling og socioøkonomiske faktorer. Nøgletal der skal give overblik over den nuværende tilstand, den historiske udvikling, så disse kan indbygges i planerne. De nødvendige data kan dels findes i grunddata og registre, dels via Danmarks Statistik.

LIFA Census er et nyt værktøj som giver dig alle disse data og nøgletal lige ved hånden. Systemet opbygger automatisk GIS-nøgletal og datakuber baseret på kommunens eller regionens egne registerdata og distrikter. Dernæst suppleres med 15 socioøkonomiske variable fra Danmarks Statistik. Brug enten de mange faste nøgletal til GIS- og BI-rapporter, eller opbyg dit helt eget datagrundlag ud fra de mere end 3000 variable, der ligger i det store og helt unikke datawarehouse. Besøg LIFA i Verdenshjørnesessionen og se hvordan LIFA Census kan give dig en helt ny, dataunderstøttet start på din planlægning. LIFA Census bliver i 2020 udvidet med en helt unik befolkningsprognose baseret på machine learning

Geoinfo logo  2: GeoInfo | Fremtidens byplanlægning er intelligent og borgerinddragende!

Som moderne samfund i en tidsalder, hvor vores digitale tilstedeværelse udvikler sig eksponentielt, søger vi kontinuert at skabe Smart Cities, blandt andet ved inddragelse af intelligente metoder i byplanlægningsarbejdet. ArcGIS Urban er datadrevet og kan derfor hurtigt give svar på, hvordan byen udvikler sig, hvis man skruer på den ene eller anden parameter. Man kan sammenkoble data fra lokalplaner og planlovgivning med lokationsbaserede data og visualisere forskellige scenarier. Indlægget tager os på en rejse startende ved visualisering af den ”flade” lokalplan, til borgerinddragelse og høring i 3D. Teknologien er moden til, at myndigheder kan åbne op for data, og samskabe med borgere og virksomheder i planprocesser generelt. 

Rejsen viser desuden hvordan den rette teknologi, åbne data og aktive borger, kan give stor forretningsværdi til kommuners strategier i forbindelse med byudviklingsprojekter. Med involvering af borgerne, understøttes også FNs verdensmål om bæredygtige byer samt offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber. Sammen med Esri leverer vi markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering. Vi laver løsninger der med udgangspunkt i geografi skaber værdi for kundens forretning. Vi hjælper vores kunder med at se og forstå deres udfordringer.

NIRAS logo  3: NIRAS | Fra indledende overvejelser til planer online 

NIRAS introducerer nye digitale værktøjer i planprocesserne, som kan bruges til sammenligning og vurdering forskellige bygge- og anlægsforslag. I en integreret proces kombineres informationer fra eksempelvis BBR, tematiske kortlag og vejbyggelinjer eller andre restriktioner med intuitive 3D modelleringsværktøjer, som on-the-fly dels viser, om der er konflikter med de bebyggelsesregulerende bestemmelser, dels beregner nøgletal for de forskellige scenarier. Nøgletal kan være det samlede etageareal, parkeringsareal i relation normtal eller overholdelse af krav til omfanget af grønne arealer. Suppleres nøgletallene med priser, kan der vises de første grove overslag over nogle af de økonomiske konsekvenser af de forskellige scenarier. På den måde gøres det komplekse meget enklere og det benyttes som beslutningsstøtte allerede i de tidlige faser af et projekt- og planforløb.

Til effektiv udarbejdelse og administration af lokalplaner præsenterer NIRAS desuden planværktøjet ’DKplan Lokalplan’. Udover at være et online værktøj til digital udarbejdelse af planer, introducerer det også en række nye procesunderstøttende funktioner, som kan effektivisere, støtte og skabe overblik for såvel chefen som planlæggeren med bl.a. tidsplan- og processtyring gennem hele lokalplanprocessen. Værktøjet understøtter digitale forretningsgange og kvalitetsledelse og muliggør ensartethed i planerne med tilpassede planskabeloner og fraselagre og tilbyder stærk integration til Plandata.dk.

COWI logo  4: COWI | Virtual og augmented reality til visualisering og auralisering (visualisering af lyd)

COWI har de seneste 3 år kørt et forsknings og udviklingsprojekt om brugen af virtual reality og augmented reality. Vi vil fortælle om nogle af de værktøjer vi har udviklet og afprøvet. Hvordan vi har brugt VR/AR på projekter og hvilke erfaringer vi har gjort med at få brugen ud på projekterne.
 
På virtuel reality siden har bl.a. vi arbejdet med simuleringer af daglige bevægelser af personer i bygninger samt evakuering af bygninger og visning af spredning af røg i tilfælde af brand. På auralisering har vi arbejdet med simulering af lyd og kombinationen med virtual reality. På augmented reality har vi arbejdet med infrastrukturprojekter, hvor visning af data i felten har været en af de væsentlige udfordringer.