Byplan Nyt 1, 2021

Leder: Et skelsættende år
Af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Danmark er ganske enkelt et for lille land til store forskelle
Af Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Hvordan kan Danmark hænge bedre sammen?
Fem partier giver deres bud på de politikker og værktøjer, der kan skabe vækst og udvikling i alle egne af Danmark.

Særligt studenterhuen flytter unge fra land til by
Af ph.d, Elise Stenholt Sørensen, forsker ved institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet 

Sammen skaber vi det bedste sted
Af Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Bæredygtighed i lokalplanlægningen og byggeriet
Af projektleder Anne Møller,  Dansk Byplanlaboratorium

Hvordan omsætter vi visioner om bæredygtig udvikling til lokalplanlægning?
Af projektleder, ph.d. Marie Leer Jørgensen, og byplanlægger Stine Ginsbak, BYLAB, Helsingør Kommune

Tag højde for stigende havvand i planlægningen
Af projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Hjælp til klimatilpasning i planlægningen
Af specialkonsulent Lene Bonde, Kystdirektoratet 

Guide til dynamisk planlægning af klimatilpasning og styring af risikoen for oversvømmelse i kommuner
Af Kystdirektoratet

Kunstoplevelser i byens rum
Af projektleder Anja Meier Sandreid, Dansk Byplanlaboratorium