Byplan Nyt 3, 2021

Leder: Tag dialogen mellem valgene
Af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Boligpolitik og blandede byer
Af Ellen Højgaard Jensen og Jes Møller, direktør og formand for Dansk Byplanlaboratorium

Styrk planlægningens rolle i den grønne omstilling
Af Anne Møller, projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Begrænsning af CO2-udslip gennem planlægning
Af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

En samlet plan for Sjælland eller kaos!
Af byplanlægger og forfatter Peter Schultz Jørgensen

Gør op med myten om "Rigmandsghettoen"
Af centerleder Simon Kjær Hansen, Copenhagen Center for Public Policy ved Københavns Universitet

Det er jer, der skal skabe fremtidens byer!
Af projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Læg megasommerhusene for sig selv
Af formand Johs Chr. Johansen, Fritidshusejernes Landsforening

Planloven er stærkere end byggeloven
Af arkitekt maa, byplankonsulent Arne Post

I Albertslund er borgerne med til at sætte rammerne for fremtiden
Af Steffi Brandt Gunnarson, MSc i Human Geography, Projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Er retten til at blive hørt også retten til at få ret?
Af arkitekt og byplanlægger Sune P. Carlsen, carlsensplaner

Har Syddjurs Kommune fundet opskriften på vellykket borgerinddragelse?
Af MSc i Human Geography, projektleder Steffi Brandt Gunnarson, Dansk Byplanlaboratorium

Bevaringsværdig? Kommunernes bygningsarv og kulturmiljøer
Af projektleder Anja Meier Sandreid, Dansk Byplanlaboratorium

Overblik: Kortlægning af bevaringsværdier og kulturmiljøer
Af projektleder Anja Meier Sandreid, Dansk Byplanlaboratorium

Kulturarv som ressource i byudviklingen
Af arkitekt maa, byplanlægger Morten Størup, CK&CO og Ph.d, bevaringsfaglig rådgiver/ejer Rikke Stenbro, Substrata

Det mener tre eksperter om kommunernes arbejde med bevaringsværdier og kulturmiljøer
Af Karen Margrethe Olsen Formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Lisbeth Wolters Stadsarkitekt i Vejle, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og Det Særlige Bygningssyn og Poul Sverrild Formand for Byplanhistorisk Udvalg og tidl. museumschef.