Oplægsholdere

Oplægsholdere

Læs mere om byplanmødets hovedoplægsholdere her 

CH

 

Connie Hedegaard

er uddannet cand.mag. i historie og litteraturvidenskab og blev første gang valgt ind i Folketinget i 1984 for Det Konservative Folkeparti. I 1990 valgte hun at forlade Folketinget for i stedet at arbejde som journalist. Først på Berlingske Tidende, siden som chef for Radioavisen på DR og vært på DR2's Deadline. I 2004 blev hun udnævnt til Miljøminister og fra 2007 Klima- og Energiminister. Fra 2010-2014 var hun EU's første klimakommissær. Besidder nu flere formands- og bestyrelsesposter, bl.a. i CONCITO, KR Foundation, Aarhus Universitet og OECD’s Round Table for Sustainable Development.

 

PeterFM

 

Peter Frost-Møller

Partner og byplanlægger i Grandville, hjælper kommuner, private bygherrer, boligselskaber og fonde med at udvikle gode byer og bydele. Peter er aktuelt involveret i en række større byudviklingsprojekter med en særlig, faglig interesse i, hvordan man orkestrerer de partnerskaber, som driver projekterne.

 

JRJ

 

Jan Riber Jakobsen

Borgmester (K) i Aabenraa Kommune fra 2022. Født i 1966 og byrådsmedlem siden 2006. Jan har haft adskillige formands- og bestyrelsesposter, har været ansat ved DSB i 37 år og er tidligere håndbolddommer på topplan. 

 


Motto: Hvad er det der forhindrer os i at forandre - heri ligger svaret.

Anne Tietjen

 

Anne Tietjen

Lektor i landskabsarkitektur og bydesign, KU. Anne arbejder med transformation og udvikling af byer og landskaber gennem arkitektur og design. Hendes fokusområder er strategisk planlægning, urbane/rurale offentlige rum, kulturarv i planlægningen og forskning gennem design. Anne er ekspert indenfor designbaseret forskning og trækker på 12 års international erfaring indenfor arkitektfaglig praksis. Hun er uddannet arkitekt ved TU Berlin og ENSA Lyon samt har en ph.d. fra Arkitektskolen Aarhus.

 

Erik Lauritzen

 

Erik Lauritzen

Borgmester (S) i Sønderborg Kommune, blev valgt ind i Sundeved Kommunalbestyrelse i 2001, byrådsmedlem i Ny Sønderborg Kommune siden 2007 og borgmester siden 2014. Født i 1960 og i mange år selvstændig landmand, senere uddannet landbrugsteknolog, økonomikonsulent og tidligere lærer ved Gråsten Landbrugsskole.

 

tp

 

Trine Plambech

Leder af forretningsområdet Digital Grøn Omstilling ved Alexandra Instituttet. Trine arbejder med innovationsprocesser i krydsfeltet mellem mennesker, it og natur. Med en baggrund som landskabsarkitekt og en omfattende viden om brugerinddragelse og interaktionsdesign hjælper hun virksomheder med at udvikle innovative løsninger, der understøtter intelligent bæredygtighed. På Alexandra Instituttet har hun bl.a. forsket i, hvordan og hvorfor nogle virksomheder eller organisationer ender med at tøve ift. den grønne omstilling. 

 

Stephan Kleinschmidt

 

Stephan Kleinschmidt

1. viceborgmester, byrådsmedlem og næstformand i økonomiudvalget (Slesvigsk Parti) i Sønderborg Kommune samt rådmand (Stadtrat) i Stadt Flensburg. Født i 1977 og uddannet Marketing Economist ved Aarhus Business Academy. Tidligere politisk rådgiver for statskancelliet i Slesvig-Holsten og projektchef i Region Syddanmark.

 

Carsten Porskog Rasmussen

 

Carsten Porskrog Rasmussen

Dr.phil., enhedsleder for historie ved Museum Sønderjylland og som sådan ansvarlig for museets arbejde med nyere tids bygningsarv. Tidligere ansat ved Institut for grænseregionsforskning 1987-95 og Aarhus Universitet 1995-2013. Primære forskningsspecialer er landbrugs- og godshistorie i Sønderjylland, Danmark og Norden samt Sønderjyllands historie i bredere forstand.