Sessioner

Foto: Søren Svendsen

Sessioner

Sessionerne finder sted i Aabenraa bymidte eller Arena Aabenraa

Torsdag den 6. oktober kl. 14.00-16.00.

Torsdag eftermiddag på Byplanmødet kan du deltage i en række videns- og debatsessioner. Sessionerne finder sted enten i Aabenraa bymidte eller Arena Aabenraa, hvor formiddagens program også foregår. Der vil være bustransport til sessionerne i Aabenraa bymidte.

Det er kun muligt at deltage i én session. Af hensyn til lokalestørrelser er der loft over deltagerantallet på de enkelte sessioner. Når du tilmelder dig, vil vi derfor bede dig om at angive tre sessioner, som du ønsker at deltage i – i prioriteret rækkefølge. Dine ønsker opfyldes efter først-til-mølleprincippet. 

Hvor afholdes min session?
A: DK2020 - partnerskaber om klima
B: Partnerskaber om fremtidens Aabenraa
C: Partnerskaber om trygge byer
D: Plan22+ - klima og fysisk planlægning
E: Bykvalitet i kommunerne
F: Back lands or creative countryside
G: Bystrategiske partnerskaber
H: Nye partnerskabsmodeller i Danmark
I: Veje til bæredygtig mobilitet
J: Jagten på store partnerskaber
K: Blågrøn byudvikling og adaptiv planlægning

Hent PDF med sessioner

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land