Byplanlægger til Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune er i rivende udvikling, og står i dag overfor en række spændende planer og projekter med bl.a. etablering af Esbjerg Strand som en ny bydel, udvikling af kommunens bymidter samt realisering af større erhvervsprojekter. Herudover er Esbjerg med indgåelse af The Esbjerg Declaration helt central i omstillingen til grøn energi. 

Med Vadehavet som nærmeste nabo og status som Danmarks Energimetropol, arbejder vi målrettet med at skabe en bæredygtig og attraktiv by, hvor grøn energi, spændende arkitektur og udviklingsprojekter er på dagsordenen.

Vi søger derfor en ny kollega til By & Arealudviklingsafdelingen, som skal være med til at realisere Esbjerg Kommunes store ambitioner

Esbjerg Kommune
Kontaktperson
Bjarne Lanng 76160597 / 30336586
Ansøgningsfrist
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Viborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Ansøgningsfrist: