Inspirationswebinarer: Planlægning og grøn omstilling

Fysisk planlægning og grøn omstilling

Inspirationswebinarer: Planlægning og grøn omstilling

Plan22+ og Dansk Byplanlaboratorium sætter ved en række webinarer fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan styrke den grønne omstilling og bidrage til at reducere CO2-udledningerne. 

Webinarerne holdes onsdage kl. 12-13 i november. 

Over fire onsdage vil vi sætte fokus på udfordringer og potentialer i forhold til:

Onsdag den 8. november(afholdt): Den kompakte, grønne by. Hvordan kan vi udvikle vores byer med høj livskvalitet og samtidig udnytte de fordele, som den tætte by giver for at skabe fælles løsninger, der er med til at spare på ressourcerne. Læs mere og tilmeld dig her

Onsdag den 15. november: Bevaring og transformation af kulturmiljøer og byområder som udgangspunkt for at skabe kvalitet i byen samtidig med, at der spares på ressourcer og CO2. Læs mere og tilmeld dig her

Onsdag den 22. november: Klimarigtig udvikling i sommerhusområder Klimarigtig udvikling handler ikke kun om at skabe tætter byer. Hvordan kan vi indarbejde klimahensyn i udviklingen uden for byerne? Læs mere og tilmeld dig her

Onsdag den 29. november: Strategisk kommuneplanlægning. Hvordan omsættes klimaplanen til kommuneplanen? Og hvordan kan vi styrke den strategiske planlægning og bruge kommuneplanen som styringsinstrument fremfor at havne i ad hoc planlægning? Kan alternativer og scenarier understøtte den demokratiske debat om udviklingen? Læs mere og tilmeld dig her

Onsdag den 6.december: Hvordan gør vi den grønne omstilling til en fælles indsats? Hvis den grønne omstilling skal blive til en fælles indsats, er der behov for at kommunerne gentænker deres tilgang og vante måder at arbejde på. På webinaret får du konkrete eksempler til inspiration. Læs mere og tilmeld dig her


Webinarerne er optakt til næste ansøgningsrunde for pilotprojekter, som Plan22+ inviterer til, i slutningen af november. Her vil der blive sat fokus på byernes planlægning, klimarigtig planlægning i landdistrikter og sommerhusområder samt klima i den strategiske kommuneplanlægning.
Plan22+ har i første runde givet støtte til 11 pilotprojekter i kommuner, som arbejder med ny viden og nye værktøjer, til at kommune- og lokalplaner kan styrke til den grønne omstilling.
 

 

Sted
Teams
Pris
Gratis, men tilmelding nødvendig
Kursusdato