Om Dansk Byplanlaboratorium

Om Dansk Byplanlaboratorium

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i 1921 af visionære byplan-interesserede personer. Byplanlaboratoriet har i snart 100 år været en aktiv, uafhængig og selvstyrende institution, som har sat byplanlægning på dagsordenen og har sikret en kvalificeret debat og faglig udvikling indenfor faget. Gennem kurser, konferencer og projekter bliver planlægningens redskaber og mål formidlet og afprøvet i et tværfagligt miljø.
Den overordnede linje tegnes af Bestyrelsen. Byplanlaboratoriet finansieres gennem tilskud fra staten, regioner, kommuner og private virksomheder samt indtægtsdækket virksomhed. Sekretariatet har til huse i Rådhusstræde 6 i København.

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond stiftet i 1921.

Hele Byplanlaboratoriet. Foto AH

Byplanlaboratoriets bestyrelse består af 11 medlemmer og en fast gæst.

Sekretariatet består af ca.12 medarbejdere, som holder Byplanlaboratoriet kørende.

Hvem syns du fortjener Byplanprisen 2023 ?

Byplanprisen indstiftet i 1996 af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen.
Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium opnår en række særlige fordele.

Byplanlaboratoriet har til huse midt i København, hvor du er velkommen til at kontakte os

Byplanlaboratoriet afgiver høringssvar og udtalelser om relevante lovforslag o. li.

Dansk Byplanlaboratorium er en selvej