Om Dansk Byplanlaboratorium

Om Dansk Byplanlaboratorium

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i 1921 af visionære byplan-interesserede personer. Byplanlaboratoriet har i snart 100 år været en aktiv, uafhængig og selvstyrende institution, som har sat byplanlægning på dagsordenen og har sikret en kvalificeret debat og faglig udvikling indenfor faget. Gennem kurser, konferencer og projekter bliver planlægningens redskaber og mål formidlet og afprøvet i et tværfagligt miljø.
Den overordnede linje tegnes af Bestyrelsen. Byplanlaboratoriet finansieres gennem tilskud fra staten, regioner, kommuner og private virksomheder samt indtægtsdækket virksomhed. Sekretariatet har til huse i Rådhusstræde 6 i København.