Brug data strategisk i din PLANlægning

Brug data strategisk i din PLANlægning

LIFA A/S

Værdiskabelse med egne data
LIFA bearbejder kommunernes data og præsenterer dem i et dashboard, som giver et nemt og overskueligt billede af f.eks. befolkningsudvikling, demografisk sårbarhed og flyttemønster. Derved kan kommunerne fokusere på at omsætte deres eksisterende data til konkrete handlingsplaner og indsatsområder, der kræver særligt fokus i kommunen.

Demografi som vidensgrundlag
LIFA’s tværfaglige team bestående af analytikere, GIS-konsulenter og strategiske planlæggere foretager analyser inden for f.eks. befolkningsudvikling og flyttemønstre, hvor fokus kunne være på:

  • udviklingen i befolkningstal, køn og aldersgrupper
  • omfanget af tilflyttere fra andre kommuner og udlandet, og hvor tilflytterne kommer fra
  • omfanget af tilflyttere inden for kommunegrænsen, og hvor tilflytterne kommer fra
  • kønsfordeling blandt tilflytterne til kommunen
  • hvilke boligarter tilflytterne til kommunen vælger at bosætte sig i.

Fra rå data til strategi
LIFA udarbejder dataanalyser som det afgørende vidensgrundlag før strategiske beslutninger bliver truffet. Vores skræddersyede analyser er baseret på udvalgte data, der samtidigt kan sættes på kort via GIS.

LIFA’s tværfaglige team vil på messen præsentere, hvordan vi via analyser af kommunernes eksisterende data har hjulpet flere kommuner med at få genereret det fornødne baggrundsmateriale før en vigtig beslutningsproces.

Tilbage til programmet