Helhedsorienteret indsigt i kommunens situation og udvikling

Helhedsorienteret indsigt i kommunens situation og udvikling

KMD A/S

KMD har en samlet platform med data for alle velfærdsområderne i kommunerne, samt data om f.eks. kommunens, byområders og bosætningens udvikling. Med koblingen fås en større og mere helhedsorienteret indsigt i kommunens udvikling og tiltrækning af borgere og virksomheder. Endvidere kan KMD’s løsning hjælpe med segmentering af tilflyttere og fraflyttere.

KMD har samlet kræfterne i et fagligt kompetent team, som kan hjælpe med data, analyser og præsentation af resultater om det er i dashboards, interaktive kort eller løsninger til borgerinddragelse. Det kunne eksempelvis være følgende:

  • Befolkningsprognoser, hvor forventes befolkningstilvæksten at være, samt hvor mange ældre og børn skal der planlægges boliger og institutioner for
  • Flyttemønster, hvilke områder er attraktive for hhv. ældre, børnefamilier, osv.
  • Segmentering af tilflyttere og fraflyttere, information om f.eks. indkomst, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, forbrugsmønster, samt holdninger og interesser
  • Attraktive boligtyper, hvilken størrelse og type af boliger er attraktive
  • Kreditscore, hvilke virksomheder er sandsynligvis lukket om et år eller hvilke virksomhedssektorer er sunde og kunne via planlægning styrkes
  • Nem geografisk tilgang til servitutanalyser

KMD står på messen klar til at fortælle om vores samlede platform fra rå data til analyser og klare anbefalinger.

Tilbage til programmet