Seminarskrift nr. 79 Boligidealer og bebyggelsesplaner

35. Byplanhistoriske seminar, Fredag d. 9. november 2018 afholdt i Boligselskabernes Hus i København.

Redaktion: Hans Kristensen, Niels Helberg og Helle Juul.

Publikationsbillede
Forside af Seminarskift nr 79
Pdf