Åben land konference

Åben land konference

20100323 Aben land forside.jpg
Maribo 10. - 11. juni 2010.
Landskabet i Forandring. - Om Grøn Vækst, udkantsproblematikker, fremtidens energiproduktion og landbrugslandskabets forandringer. Gennem lokale eksempler belyses planlægningsmæssige temaer, som også er aktuelle andre steder i landet.

Se programmet

Se oplæg fra konferencen neden for:

Introduktion til lokalområdet ved Gert Mortensen, Formand
for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Lolland Kommune

Tale af Morten Blom Andersen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne af
Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen.

Vådområdeindsatsen i Næstved kommune af Lars Malmborg, Projektleder Natur & Vand, Næstved Kommune

Fremtidens åben land planlægning af Jørgen Primdahl, Skov & Landskab, Københavns Universitet

PIG CITY – et jordløst svinebrug og tomatgartneri - perspektiver for planlægning af Karsten Willeberg, COWI

Ekskursion 1: Det intensive landbrugskab og naturpark Maribosøerne

Ekskursion 2: Naturpark Maribosøerne og de små landsbyer

En sammenhængende klimaenergi-og miljøpolitik som lokal og regional vækstdriver 2010-2020 af Leo Christensen, projektchef, Lolland Kommune

Workshop 1: Landskabskaraktermetoden lokalt
Oplæg A af Gitte Kisbye, Natur, Miljø & Byg, Vejen Kommune

Oplæg B af Poul Joergen Christensen, Haderslev Kommune

Workshop 2: Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder
Oplæg A af Hanne W. Tanvig, Seniorrådgiver, Skov & Landskab, Københavns Universitet
Oplæg B af Anne Mette Wandsøe, Turist‐ og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland

Workshop 3: Naturparker – et nyt element i landskabet
Oplæg A af Jesper Bandt, Inst. f. miljø, samfund og rumlig udvikling, RUC
Oplæg B af Kitty Sommer, Loland kommune

Sted
10. - 11. juni 2010 i Maribo