Længe leve landsbyerne

Længe leve landsbyerne

Lokale kræfter er ofte altafgørende for om landsbyer er levedygtige. Men kommunerne bør arbejde systematisk og strategisk med målsætninger og indsatser for landsbyerne, så potentialet udnyttes og de rigtige virkemidler kan benyttes til at skabe levedygtige landsbyer – enten gennem vækst, omstilling eller tilpasning.

Af indehaver og rådgiver Camilla Hjortkjær, og seniorrådgiver Louise von Müllen, ’Hjortkjær - strategisk rådgivning for by og land’


En vedvarende befolkningstilbagegang udfordrer i dag mange landsbyer og landdistrikter. For at forbedre udviklingsmulighederne er det nødvendigt at arbejde mere systematisk og strategisk. Lov om strategisk planlægning indebærer netop en ny tilgang: Loven indebærer, at kommende kommuneplaner skal indeholde en strategi for udvikling af landsbyer på 200-1000 indbyggere.

Mange kommuner har i dag ikke en samlet strategi for deres landsbyer, men baserer sig i stedet primært på en en bottom-up tilgang. Ofte er det landsbysamfund, der selv viser initiativ og virkelyst, som understøttes. Det er positivt, at landsbyer, der kan og vil, understøttes. For landsbyer med aktive civilsamfund bidrager til at udvikle landsbyerne.  Det er knapt så positivt, at denne tilgang indebærer, at indsatsen i praksis medfører, at landsbyerne forskelsbehandles ustrategisk.

Forskelsbehandlingen bygger ikke på viden om landsbyernes reelle potentialer og udfordringer eller på politiske visioner, men i stedet på, hvilke af landsbyerne, der er mest initiativrige. En sådan tilgang flugter ikke med en samlet strategisk planlægning.

I denne artikel beskrives en nyudviklet metode. Metoden kan understøtte en strategisk forskelsbehandling af vores landsbyer - en forskelsbehandling, der tager nøje højde for de geografiske, demografiske og civilsamfundsmæssige forhold, som gør sig gældende i landsbyerne. Og hvor alle landsbyer – uanset om de skal vækste, omstilles eller tilpasses – skal indgå i en samlet strategi. Formålet er at skabe levedygtige landsbyer med afsæt i landsbyernes reelle muligheder.


Dette er et uddrag fra en artikel i Byplan Nyt 2-2020