Webinar om miljøvurdering af Lynetteholmen

Arkitektforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere og Ingeniørforeningen inviterer til fælles medlemswebinar om miljøvurderingen af Lynetteholm, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt i offentlig høring frem til den 25. januar. 

Det er udviklingsselskabet By & Havn, der i samarbejde med et team af rådgivere har foretaget miljøvurderingen af etableringen af Lynetteholm.

Rapporten er forholdsvis omfattende, og derfor har de fire foreninger inviteret By & Havn til at holde et oplæg om Lynetteholm og hovedemnerne i rapporten. Hovedvægten vil være på Lynettholmens design (kystlandskabet, rekreative værdier og en perimeter, der kun på en mindre strækning består af spunsvæg). 

Deltag i webinaret for at få mere viden om projektet forud for dit eventuelle høringssvar, eller fordi du er nysgerrig på det store projekt, der vil være med til at klimasikre og forme København mange år ud i fremtiden. 

Læs mere om arrangementet

Sted
Online Webinar
Dato
Kursusdato