Byplanlægger med interesse for bevaring

Har du lyst til at udvikle dig gennem arbejdet med bevaringsområdet - i dialog med lokale bevaringsfonde, i dialog med borgerne ved sagsbehandling af bebyggelse, og med kollegaer og politiske fagudvalg, når plangrundlaget udvikles, men også i større strategiske projekter, hvor bevaring indgår - så er dette job noget for dig.

Her er en mulighed for at bære en tradition videre i et lille bevaringsteam, hvor dialog om bevaringsværdierne vægtes højt som grundlag for de planmæssige afgørelser. Samtidig vil du indgå i et stærkt byplanteam, som dækker alle aspekter af kommunal planlægning. Her vil du også skulle løfte andre typer planopgaver i en uformel og engageret tone.

Du vil i mange sager koncentrere dig om Dragør Kommunes indsats for bevaring af de historiske bevaringsområder i Dragør - Dragør Gamle By og Havn samt St. Magleby Landsby. Det handler grundlæggende om at finde en balance, som sikrer, at det nu og i fremtiden er attraktivt at investere i og leve et moderne liv i de historiske kulturarvsmiljøer. Du vil blive støttet af dine kollegaer for at opbygge dit kendskab til den lokale byggeskik og tradition.

Bevaringsteamet udfordres i disse år af stor byggeaktivitet og af behovet for grøn omstilling. Det betyder, at vi skal være dygtige til at formidle, hvad der er vigtigst, og hvordan bevaringsmiljøerne kan tilpasses en række udfordringer uden at miste deres værdi. Dragør Gl. By er på UNESCO-tentativliste med ønske om at blive udpeget som UNESCO-site, Dragør Gamle By og Havn skal sikres mod stigende havvand og stormflod og en grøn omstilling med f.eks. varmepumper, ny gadebelysning og nye renovationsordninger er på vej.

Dragør Kommune
Kontaktperson
Planchef Hanna Rehling
Ansøgningsfrist
Realdania
Ansøgningsfrist:
Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Dragør Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Brønderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Rødovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Høje- Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Høje- Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Rødovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Rudersdal Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Ansøgningsfrist: