Byer uden grænser

Byer uden grænser

ByerUdenGraenserIkon.jpg

Konference på Frederiksberg. Grænsen mellem byerne og deres oplande ændres. Det har Center for Strategisk Byforskning undersøgt i løbet af de sidste 5 år. På konferencen vil der være ny viden, debat og dialog om fremtidens Danmarkskort.

Se program

Se oplæg fra konferencen:

Intro - Hvad ville vi? Hvad nåede vi? af forskningschef Gertrud Jørgensen, Skov & Landskab, KU

Realdanias vinkel af projektleder Karen Skou, Realdania

Bosætning af Ph.D. Stud. Christian Fertner, Skov & Landskab, KU; Forsker Lise Herslund, Skov & Landskab, KU; Konsulent Mette Fabricius Madsen, Kuben Management; Seniorforsker Thomas Sick Nielsen, Skov & Landskab, KU samt DTU

Mellem by og land 1 af Forskningsadjunkt Thomas J. Clemmensen, Arkitektskolen i Aarhus

Mellem by og land 2 af Seniorforsker Ole Hjorth Caspersen, Skov & Landskab, KU samt DTU

Mellem by og land 3 af Seniorforsker Karina Sehested, Skov & Landskab, KU

Videns- og oplevelsesbyen af Lektor Lars Winther, Institut for geografi og geologi, KU; Ph.D. Stud. Christine Benna Skytt, Institut for geografi og geologi, KU; Projektleder Søren Schmidt Jensen, DAC; Seniorforsker Niels Boje Groth, Skov & Landskab, KU

Afslutning - Hvad nu? Niels Albertsen, Arkitektskolen i Århus

Sted
3. marts 2011 på Frederiksberg