Byers resiliens

Byers resiliens

CSBKursus_Resiliens.png

Byforskning uden grænser

Center for Strategisk Byforskning, Konference på Københavns Universitet den 3. marts

Med forskellige vinkler på byernes udfordringer, vil denne konference for forskere og praktikere handle om danske og internationale bysamfunds evne til at håndtere forandringer og omstille sig – vi ser på stressfaktorer som klimaforandringer, demografiske ændringer, økonomiske kriser og energiforbrug.

Resiliens er blevet et anvendt begreb i byplanlægningen. Resiliente byer formår at identificere, forhindre og om nødvendigt at modstå, håndtere og genetablere sig efter nedbrydende udfordringer.

Se program

Læs mere om resiliens i byplanlægningen

Oplæg fra konferencen

Byers resiliens
Professor Lars Winther, Københavns Universitet

Resiliente Vejle
Stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune

From Rust to Resilience
Project coordinator Monica Keaney, Sustainia

Transformation af byers arbejdsmarked under krisen
Ph.d. Kalle Emil Holst Hansen, Københavns Universitet

Planen for det hele
Kontorchef Mads Ecklon, Beredskabsstyrelsen

Energi og byer - planlægning og rebound effekter
Adjunkt Christian Fertner, Københavns Universitet

Climate change and urban vulnerability in Africa
Lektor Lise Byskov Herslund og professor Gertrud Jørgensen, Københavns Universitet

Den klimarobuste by
Lektor Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Key note – Resilient cities – focusing on cultural and social resilience
Professor MSO Walter Unterrainer, Aarhus School of Architecture

Sted
København
Tilmeldingsfrist
Tilmelding forsat mulig