F: Byernes hjemmekamp

F: Byernes hjemmekamp

Videns- og debatsession tilrettelagt i samarbejde med STRAN, Center for kommunalstrategisk viden 

OBS: Session F er fyldt op med deltagere og kan derfor ikke længere vælges

De store byer er kommunernes trækdyr, men kommunerne er alene hjemme, når det gælder planlægning, udvikling og bysamarbejde. Staten blev fjern og fraværende på planlægningsområdet, regionerne tabte tænderne og taletiden, og bykonkurrencen er hård. 

Skal kommunerne være skarpere på en politisk alvor, der ikke længere kun handler om samarbejde mellem gode naboer, men om at være de eneste aktører til at koordinere, fordele roller og skabe trækkraft i et funktionelt opland af deres hovedbyer? Bør staten levere et planlægningsgrundlag, der kan skabe grundlag for et bæredygtigt bymønster? 

Sønderjylland som case: Få et indblik i de fire store byer i Sønderjylland – Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder – og i Flensborg, der var hovedbyen i et bymønster, men nu ligger på den anden side af grænsen, ligesom at se sig i spejlet og spejlbilledet er væk. Hvilke ressourcer har byerne og kommunerne, hvad rummer de, og hvordan hænger det sammen? Hvad er deres plan og strategi? 

Mangler Sønderjylland en storby?  

Kan byerne låne størrelse af hinanden?  

Hvad kan de få ud af at planlægge sammen, fx på østkysten i grænsetrekanten af Flensborg, Sønderborg og Aabenraa?  

Hvad kunne man få ud af en samlet strategi?  

Hvad ville man kunne løfte med et fælles planlægningsværktøj? Fx infrastruktur, mobilitet, lufthavn, havne?  

Hvilke barrierer og muligheder er der i den forskellige forvaltningsmæssige opbygning på dansk og tysk side? 

Oplæg ved

  • Rune Stig Mortensen, STRAN, Center for kommunalstrategisk viden 
  • Tim Hansen, kommunaldirektør Sønderborg Kommune 
  • Tom Ahmt, kommunaldirektør Aabenraa Kommune 
  • Jonas Römer, afdelingschef, By og Landskab, Stadt Flensburg